MaaliS-päivä, muotoilun koulutuksen urapäivä HAMKissa

"Miten maaliin ja maalissa jo" ovat perusteemoja opinnoissa ja työllistymisen tukemisessa. Aloite muotoilun koulutuksen urapäivän organisoinnille syntyi Tuura -hankkeen alkuvaiheen, syksyn 2018, uraohjausta kartoittavan kyselyn tuloksista

Selkeä opiskelijoiden toive oli, että urasuunnittelun toimia tulee voimistaa esimerkiksi valmistuneiden uratarinoiden jakamisella. Vastaavaa kokoavaa, kokonaisen päivänkestävää urapäivää ei ole muotoilussa aikaisemmin toteutettu. Uraohjaus on integroitu ammattiosaamiseen, eivätkä opiskelijat sitä havaitse erillisenä toimena tai sisältönä. Uraohjauksen metodina kokemusten jakaminen toimii hyvin ja kuulijoiden näkemys omasta osaamisestaan ja tulevaisuuden monimuotoisuudesta vahvistuu. Muotoilijan työmaat eivät ole selkeitä ja moniammatillisuus on yleistä. Työ voi koostua ohjaus- ja opetustöistä, suunnittelutöiden tai taiteen tekemisestä, brändäyksestä, näyttelyihin osallistumisesta, tapahtumatuotannosta, yrittäjyydestä, tuottajuudesta tai alihankkijana toimimisesta. Työ voi olla hyvinkin digitaalista tai aivan käsityömäistä. Opiskelijan kiinnostukset, harjoitteluvalinnat ja kuullut kokemukset johdattelevat johonkin suuntaan sattumien tai tavoitteellisten valintojen kautta.

Urapäivä toteutui 13.3.2019. Opiskelijoita osallistui päivään lähes sata, mukana opettajia, muutamia alumneja sekä extrana TET-oppilaita. Puheenvuoronsa ja uratarinsa jakoi kuusi muotoilun ammattilaista. Puheenvuorojen näkökulmat oli teemoitettu opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Opiskelijat toivoivat puheenvuoroja laaja-alaisin intressein: ammattilaisilta jotkat toimivat isoissa yrityksissä tai pienissä yrityksissä tai nimekkäiltä suunnittelijoilta tai tavallisemmilta, taiteilijoilta, kaupan alalla toimivilta, rikastuneilta tai sairaudesta selvinneiltä, digitaalisesti toimivilta, kuosi- ja mediasuunnittelijoilta, taiteilijoilta. Opiskelijat esittivat myös toiveita yrityksistä, jotka saivat alkunsa muotoilun opintojen aikana ja jotka toimivat yhä.

“Hamk koulutti minusta uteliaan ja määrätietoisen muotoilijan” on suora lainaus urapäivän muotoilijan Sonja Antosalon puheenvuorosta. Sonja kannusti opiskelijoita tavoittelemaan unelmaa ja oman osaamisen löytämistä. “Haasta itsesi omien mukavuusalueiden ulkopuolelle, koska sitä kautta voi löytyä juurikin se oma agenda ja erikoistuminen. Ja toki: Tee asioita jolla on merkitys, edes itsellesi”. Sonja korosti, että opiskelussa parasta olivat mahdollisuudet: “Meillä on Suomessa mielettömän hyvät mahdollisuudet kokeilla siipiämme eri tavalla. On Erasmus-vaihto, työharjoittelut, on apu-rahoja ja opintotuet, sekä tietenkin laina”. Sonjan koulutustausta on jalkinesuunnittelijan ja hän työllistyy asiantuntijana oman yrityksensä kautta kestävän kehityksen osaajana.

Muotoilija, lasi- ja keramiikkamuotoilija Piela Auvinen, joka toimii kuvataide- ja arkkitehtuurilinjan koordinoivana opettajana, taas korosti jatkuvan opiskelun merkitystä ja työhön tarttumista. Alalle ei ole helppoa työllistyä, on verkostoiduttava ja oltava esillä sekä ladattava cv:hen useita osaamisia.

Urapäivän toteutus vaatii suunnittelua, opiskelijoiden toiveiden tarkentamista, näkökulmien tarkentamista yhteistyötä opettajien kanssa, yhteydenottoja valmistuneisiin ja keskusteluja puheenvuoroista sekä joukon erilaisia järjestely- ja organisointitehtäviä ennen ja jälkeen päivän, sekä päivän aikana. Päivä kannattaa sisällyttää ohjauksen vuosikelloon ja allokoida lukkareihin osallistumisten mahdollistamiseksi. Alumnien osallistuminen päivää oli nyt mahdollista, mutta vaatii paljon markkinointityötä ja porkkanoita: mikä kiinnostaa ja milloin tai miten alumnit voivat osallistua. Palaute päivästä oli innostavaa ja urapäivälle toivottiin jatkoa myös opettajien toivomuksena.

Kirjoittaja: Lehtori Aija Lundahl, Muotoilu/HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulu