Ajatuksia uraohjauksesta

Kuva: Pixabay

Työskentelen varhaiskasvatusalalla ja opiskelen samalla yhteisöpedagogiksi monimuoto-opintoina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Suoritan kehittävää harjoitteluani Tuura-hankkeessa.

Työni yksityisenä perhepäivähoitajana sisältää ohjauksen ajatuksia ja näkökulmia matalalta tasolta. Päivätyöhöni kuuluu lattialla istuminen ja sieltä maantasolta, tai enintään polven korkeudelta, ohjaamisen ajatuksen toteuttaminen.

Lähdettyäni mukaan suorittamaan kehittävää työharjoittelua Tuura-hankkeessa tutustuin lähemmin ohjauksen käsitteeseen ammattikorkeakoulutasolla. Ohjauksen ajatus on pääosin sama. Tarkastelutaso vain hieman muuttuu. Ohjaus toteutuu hieman ylempää ja työtä voidaan tehdä jo seisten, kasvokkain, toisen samanmittaisen kanssa.

Kuitenkin samat mallit, käytänteet ja lähtökohdat pätevät ohjauksen ajatukseen. Toteutetaan sitä sitten seisten tai maassa istuen. Ja liitetäänpä ohjaus sitten uraan, elämään, opintoihin tai muihin valintoihin. -Perusajatuksena on aina vuorovaikutus- Yksilöllisyyden huomioiminen ja aito kohtaaminen. Ainutlaatuisuus, jokaisen omien voimavarojen tunnistaminen ja tunnustaminen. Näiden kautta sille oman näköiselle polulle ohjaaminen.

 

Se alkaa sieltä lattiatasosta. Yhdessä lasten kanssa lähdetään jokaisen omia polkuja rakentamaan. Autetaan alkuun kynnysten yli taluttaen. Neuvotaan, kuinka ovia avataan ja kuinka kengännauhoja solmitaan. Huomataan, kuinka Maija saa ovet auki hetkessä ja Matti taas osaa irrottaa ne jopa saranoiltaan. Arvostetaan sitä yksilöllisyyttä. Kannustetaan niissä asioissa, joissa kannustusta tarvitaan. Tuetaan ja ohjataan.

Ammattikorkeakoulussa valtaosa opiskelijoista jo osaa solmia kengännauhansa. Osaa avata ja sulkea ovia. Joku osaa edelleen, entistä näppärämmin, irrottaa saranat oven kulmista. Valtaosa mahdollisesti pääsee ylittämään kynnyksetkin kaatumatta. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että tukea ja apua tarvitaan edelleen. Avattavien ja suljettavien ovien määrä on lisääntynyt huomattavasti. Mistä tietää, mikä ovi on hyvä avata? Mikä sulkea ja mikä puolestaan kannattaa jättää hieman raolleen?

 

Tässä kohtaa ammattikorkeakouluissa apuun astuu uraohjaus. Oman työharjoitteluni myötä Tuura-hankkeessa tutustuin ammattikorkeakoulujen verkkosivujen kautta uraohjaukseen. Sain huomata, että apua ja tukea niin ovien valinnassa, kuin oman näköisten urapolkujen rakentamisessakin on tarjolla. Uraohjauksen toteutuminen ja sen sisällyttäminen opiskeluun on monitahoinen ja laaja käsite. Se nähdään koko opintojen ajan kestävänä prosessina, joka tukee opiskelijan uran- ja elämänsuunnittelua sekä mahdollistaa elinikäisen oppimisen (Kangastie, Kähkölä, Kärnä, Saari, Sipilä, 2018, 9).

Uraohjaus näyttäytyi minulle ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelmiin kuuluvina ja urasuunnittelua tukevina opintojaksoina ja työpajoina. Uraohjauksen näkökulma ja ajatukset itsetunnon vahvistajana ja ammatti-identiteetin tukijana sisältyvät useimpiin opintojaksoihin. Niiden lisäksi monilla ammattikorkeakouluilla oli tarjolla myös erikseen urasuunnittelua ja työelämänvalmiuksia tukevia pakollisia- tai vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia.

Yrittäjyyteen tukeminen ja yhteistyö yritysmaailman kanssa näkyivät mielestäni myös osana ammattikorkeakoulujen uraohjausta. Samoin erilaiset uratapahtumat, messut, seminaarit ja tiivis yhteistyö työelämän kanssa vaikuttivat olevan osa koulujen arkea.

 

Uraohjauksesta puhuttaessa erilaiset hankkeet näyttelivät suurta roolia uraohjauksen kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Tämä Tuura-hanke mukaan lukien. Eikä uraohjauksesta ja ammattikorkeakouluista samassa lauseessa puhuttaessa voi sivuuttaa alumnitoiminnan, mentoroinnin tai tutoroinnin merkitystä.

Uraohjaus ammattikorkeakoulussa pitää sisällään kaiken tämän. Mutta lisäksi se pitää sisällään myös ohjattavan vuorovaikutussuhteen ohjaajaan. Koska uraohjaus käsitteenä liittyy opiskelusta ja työelämänvalmiuksista aina opiskelijan ammatti-identiteetin rakentumiseen ja itsetunnon vahvistumiseen, nähdään uraohjaus kuuluvan kaikille ammattikorkeakoulussa oleville.

Se on osa opetushenkilökunnan työtä. Se liittyy vahvasti oppilaan ohjaajiin, opoihin, kuraattoreihin ja erityisopettajiin. Sen piiriin kuuluvat moninaiset opiskelijapalveluissa työskentelevät ammattilaiset ja erinimikkeillä toimivat uraohjauksen asiantuntijat. Uraohjauksen vastuu ammattikorkeakouluissa voidaan yleisesti nähdä ison, laajan ja monialaisen ryhmän vastuuna. Tärkeimpänä kaikista, uraohjaus ja -suunnittelu nähdään ammattikorkeakouluissa tietenkin aina myös opiskelijan omalla vastuulla.

 

Lopullinen vastuu omista askeleista onkin aina jokaisella itsellään. Meidän kaikkien on otettava lopulta ne omat ratkaisevat askeleemme itse. Niin siellä lattiatasolla, kuin ylempänäkin. Onneksi kaikkien askeleiden suuntaamiseen on olemassa ohjausta. Ovien avaamiseen tarjolla neuvoja. Kynnysten ylittämiseen käden ojennusta ja tukea.  Ja niiden, välillä hukkuneiden tai katkenneiden kengännauhojen solmimiseen, on onneksi aina tarjolla apua. Niin päivähoidossa, kuin myös ammattikorkeakoulussa.

 

Kirjoittaja: Päivi Hietaniemi, opiskelija, harjoittelija, Humak

 

Lähteet:

Kangastie Helena, Kähkölä Sinikka, Kärnä Veikko, Saari Päivi, Sipilä Maria. 20.5.2014 laadittu ja vahvistettu. Päivitetty: Kangastie Helene, Sipilä Maria 8.6.2016. Viimeisin Päivitys 13.12.201(PS). Lapin AMK. Hyvinvointi ja ohjaussuunnitelma. Pdf. https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Lapin%20AMK%20hyvinvointi-%20ja%20ohjaussuunnitelma.pdf