Muuttuva työelämä -webinaari 5.11.2020 

ihmisiä pöydän ääressä
Kuva: Unsplash

TUURA-hankkeen loppusuoralla ja koronavuoden 2020 hengessä järjestimme TAMKin Liiketalouden, Tietojenkäsittelyn ja International Business – tutkinto-ohjelmien opiskelijoille Muuttuva työelämä – Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia –webinaarin 5.11.2020. Webinaariin saatiin puhujaksi Sitran asiantuntija Perttu Jämsén ja viisi alumnia edellä mainituilta aloilta. Lisähoukuttimena osallistumiseen tarjosimme opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa 1 opintopiste kirjoittamalla aiheesta essee, joka pohjautuu webinaariin sekä erikseen valikoituihin podcasteihin.

Webinaari tavoittikin TUURA-hankkeen mittakaavassa ennätysyleisön, reilusti yli 200 osallistujaa. Teknisesti webinaari toteutettiin Zoom Webinar –alustalla ja tilaisuus hoidettiin täysin etänä. Koska isossa tapahtumassa vuorovaikutus jää usein vähäiseksi, yhteisen osuuden jälkeen oli mahdollisuus tulla keskustelemaan alumnien kanssa erillisiin Zoom-huoneisiin. Tämä madalsi kynnystä kysyä ja keskustella henkilökohtaisemmin opiskelijaa askarruttavista asioista.

Webinaarin sisältö muodostui Perttu Jämsénin alustuksesta sekä alumnien omakohtaisista kertomuksista.  Jämsenin esittämät tulevaisuusskenaariot toivat laajempaa näkökulmaa ja taustoittivat aihetta, ja alumnien osuudet nivoutuivat yllättävän hyvin toisiinsa, vaikka he eivät toistensa puheenvuorojen sisällöstä tarkemmin tienneetkään. Alumnien esityksissä kuulimme innostavia uratarinoita sekä konkreettisia vinkkejä ja ajatuksia, miten omaa osaamistaan ja onnellisuuttaan voi kehittää esimerkiksi T-shaped –ajattelulla tai IKIGAI-menetelmällä.

Webinaarista ei kerätty eriksen palautetta, mutta sitä saatiin esseiden kautta. Tässä muutamia poimintoja: “Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella, miten toisistansa erilaisia urapolkuja omien tulevien ammattieni edustajat ovat itselleen rakentaneet. Tietyllä tavalla kyseisten asioiden kuuleminen myös helpottaa omaa stressiä tulevaisuudesta, kun osaa valmistautua siihen, että kyllä asiat järjestyvät.” “Ehkä isoin ja tärkein webinaarissa ja podcasteissa esiin nostettu asia oli kuitenkin jatkuva, elinikäinen oppiminen.”

Webinaari osoittautui sekä esiintyjien että osallistujien puolesta melko vaivattomaksi ratkaisuksi, järjestäjiä tosin hieman jännitti tekninen puoli, mutta lopulta kaikki sujui hyvin.

Tilaisuus toteutettiin melko nopealla aikataululla, mutta onnistuimme saamaan mukaan kiinnostavat esiintyjät ja ison yleisön, joka toivottavasti sai pohdittavaa omalle urapolulleen. Vastaavia tilaisuuksia harkitseville kannustaisimme – tarttukaa rohkeasti toimeen ja kokeilkaa, siinä on onnistumisen vaara 😊.

Kirjoittajat: Paula Lamminen, lehtori, ja Marita Tuomala, lehtori, TAMK