TUURA-hankkeen kuulumisia SeAMKista ja Webinaarisyksy 2020

Kuva: Unsplash

Alumnitoiminnan kehittäminen

TUURA hankkeen myötä, alumnitoimintaa on viety voimakkaasti eteenpäin SeAMK sosiaali- ja terveysalan DP in Nursing -koulutuksessa. Alumnitoiminnan tavoitteena on, että saamme lisättyä Nursing opiskelijoiden tietämystä suomalaisesta työelämästä ja kehitettyä heille suunnattua uraohjausta. Uraohjauksessa kansainväliset sairaanhoitajaopiskelijat kuulevat jo valmistuneiden työllistymisestä ja työurista, suomen kielen oppimisesta ja jatkokouluttautumisen mahdollisuuksista.

Hankkeessa ideoitua alumnitoimintaa tullaan jatkossa kehittämään myös mentoroinnin suuntaan ja alumnit otetaan tiiviisti mukaan käytännön koulutuksen kehittämiseen. Tästä esimerkkinä simulaatiotilanteet, joissa alumnit voivat olla esimerkiksi potilasnäyttelijöitä. Heidän kanssaan tullaan keskustelemaan myös opetussuunnitelman kehittämisestä tulevaisuudessa. Nursing alumnien kanssa yhteistyö jatkuu tammikuulla.

Syksyn webinaarit

Syksyn aikana järjestettiin TUURA-hankkeen puitteissa kolme samansisältöistä webinaaria, joiden tarkoitus oli esitellä, markkinoida ja levittää tietoa yhdestä hankkeen tärkeimmästä tuloksesta eli Askeleita urapolulla -opintojaksosta. Webinaareissa kerrottiin kenelle ja miksi verkko-opinnot on suunniteltu, esiteltiin opintojakson sisältöä ja kerrottiin opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia opintojen toteutuksesta. Esityksen lopuksi osallistujille jaettiin linkki, josta opintojakson voi tilata oman oppilaitoksensa käyttöön. Webinaareja mainostettiin laajasti ja niihin osallistui noin sata hankkeen ulkopuolista osallistujaa. Opintojakso toteutettiin myös englanninkielisenä nimellä Steps on My Career Path.

Uusi opintojakso käyttöön

Askeleita urapolulla -opintojakson tavoitteena on tukea kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden urasuunnittelua ja työllistymistaitoja. Opintojakso on suunniteltu siten, että opiskelijat voivat itsenäisesti tutustua ja suorittaa koko kurssikokonaisuuden, jonka laajuus on kaksi opintopistettä. Opettajan on mahdollista myös muokata kurssin sisältöä oman ammattialansa ja opetusryhmänsä mukaisesti. Yleiset osat kurssissa ovat Osaaminen näkyväksi, jonka avulla opiskelija tunnistaa ja kartoittaa omaa osaamistaan, sekä Kohti työelämää, jossa käydään läpi tulevaisuuden työelämä- ja työnhakutaitoja ja –tekniikoita. Tärkeä osa opettajalla on kannustaa opiskelijoita perehtymään huolella opintojaksoon ja sen syventäviin materiaaleihin sekä kurssin tehtäviin. Siten opiskelijat voivat kehittää omaa urasuunnitteluaan.

Kurssi sisältää myös osiot Sinä riität ja Kaikkien työelämä. Sinä riität -osio viestittää vahvasti, että jokainen opiskelija on ainutkertainen yksilönä, sekä ihmisenä ja että jokainen riittää juuri sellaisena kuin on. ”Kaikkien työelämä” -osio viittaa tulevaisuuden työelämätaitoihin, jotka muuttuvat aika ajoin työelämän muuttumisen ja vaatimusten mukana. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työyhteisöissä tulee myös nykyaikana huomioida laajemmin kuin aikaisemmin. Tällä hetkellä Askeleita urapolulla -kokonaisuutta on ladattu eri oppilaitosten käyttöön noin viisitoista kertaa.

Teksti: Kirsi Paavola, projektipäällikkö, SeAMK