Pirkanmaalla tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan sitä tehdään yhdessä

Tiedolla johtaminen ja tulevaisuus näkyvät vahvasti maakuntavaltuuston hyväksymässä strategiassa vuosille 2023–2027. Pirkanmaan yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden tulevaisuustyön valmiuksia on jo kuluneen vuoden aikana lähdetty kasvattamaan Pirkanmaan liiton, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Business Tampereen yhteisen Tjanssi-hankeperheen voimin. Tjanssin tulevaisuustilaisuuksiin on vuoden aikana osallistunut monipuolinen joukko pirkanmaalaisia.

Tiedosta konkreettista apua pk-yrityksille

1.12. Tjanssin tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä Teknologiateollisuuden tekemästä ennakointi- ja skenaariotyöstä. Teknologiateollisuus teki kevään 2022 aikana laajan analyysin siitä, miten Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa erityisesti suomalaisten teknologiayritysten toimintaympäristöön. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto laati kolme erilaista skenaariota tulevaisuuden kehityskuluista.

– Tuloksena syntyi materiaaleja yrityksille niiden omien strategioiden pohdinnan tueksi. Halusimme tällä aineistolla auttaa erityisesti pk-yrityksiä tunnistamaan toimintaympäristön muutosajureita sekä yritystoiminnan uusia kasvumahdollisuuksia, kertoi Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Tulevaisuuteen aktiivisesti suuntautuvat pärjäävät paremmin

Tulevaisuuteen aktiivisesti suuntautuvat yritykset ovat tutkimusten mukaan kannattavampia ja kasvavat muita nopeammin. Tulevaisuuden ennakointi ei ole tärkeää ainoastaan yrityksissä, vaan myös julkisella sektorilla. Muutos edellyttää molemmissa olemassa olevan osaamisen soveltamista ja kehittämistä uuteen, uusimuotoiseen työhön.

Vaikka tulevaisuustyöskentelyn tuloksena syntyneet skenaariot eivät toteutuisi, erilaisten tulevaisuuksien kuvittelu luo ajatuksille liikkumatilaa, mikä on edellytys muutosjoustavuudelle. Muutosjoustavuus antaa kykyä palautua vastoinkäymisistä ja kykyä löytää uusi suunta, kun toimintaympäristö muuttuu. Tämä pätee myös yksilötasolla.

– Jos toivoo muutosta ja kestävämpää maailmaa, niitä pitää haluta. Ja pitää tehdä työtä ja toimia niiden eteen. Muutos edellyttää yhteisen ymmärryksen rakentamista ja se edellyttää vuorovaikutusta ja kohtaamista. Tiedon lisäksi tarvitaan ymmärrys ja tulkinta, joka syntyy vuorovaikutuksessa yhteisenä näkemyksellisenä oivalluksena, kiteytti tilaisuudessa myös puhunut Trimmi Inspire Oy:n Päivi Myllykangas.

Pirkanmaan tulevaisuustyön valmiuksien kehittäminen jatkuu. Tervetuloa mukaan kevään Tjanssi-tapahtumiin!

Teksti: Maria Virtanen