TAITO-hankeverkosto mukana ESR 60-vuotisjuhlassa

Vanha ylioppilastalo 16.2.2017
Vanha ylioppilastalo 16.2.2017

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 60-vuotista taivalta juhlittiin 16.2.2017 näyttävin menoin Helsingin vanhalla ylioppilastalolla. TAIKOJA sai tehtäväkseen koota paikalle edustavan otoksen käynnissä olevista TAITO-ohjelman hankkeista ja mukaan TAITO-ständille pääsikin kolme verkoston hanketta (Puhti, Osallisena verkossa ja Työelämän ICT-taidot kaupan alalla) toimintaansa esittelemään. Tilaisuuden pääpuhuja, ministeri Jari Lindström otti kantaa siihen kuinka tärkeää tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen nykypäivän yhteiskunnassa on. Päivän aikana lavalle nousi paneelikeskustelijoita ESR:n erilaisista tulokulmista ja yleisö saikin kuulla asiantuntevia näkökulmia perustaitojen, työssä vaadittavan osaamisen, työssä jaksamisen ja muun muassa elämänkaarioppimisen parista.

Paikalla oli noin 20 näyttelypaikkaa ja koordinointihankkeen kannalta oli erityisen mielenkiintoista tutustua myös muiden ESR-toimintalinjojen väkeen paikan päällä. TAIKOJA-hankkeen sisarhanke Zoomi koordinoi TAITO-ohjelman kanssa samassa toimintalinjassa (TL4) olevia Sujuvat siirtymät-toimenpideosion hankkeita. Solmu-hanke puolestaan tukee sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden estämistä edistäviä toimintalinja 5:n hankkeita ja keskeinen työkalu tässä työssä on heidän kehittämänsä Kykyviisari-verkkotesti. Sokra-hanke koordinoi samoin TL:n 5:n hankkeita joita on kansallisella tasolla jo kymmenittäin.

Keskustelin koordinointiväen kanssa erityisesti hankearvioinnin kysymyksistä ja siitä, kuinka pitkälle vietyä arviointia hankeverkostossa on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Isossa verkostossa voi koodinoiva hanke tarjota ohjeistusta arvioinnin suunnitteluun, mutta toisiinsa verrattuna hyvinkin erilaisten hankkeiden on oman asiantuntemuksensa perusteella lopulta päätettävä millaisia kysymyksiä arviointi ennen kaikkea tarkastelee. Jos hankkeessa ei ole juurikaan osatoteuttajia tai hankepartnereita, voidaan tietoa saada näppärästi mm. sidosryhmähaastatteluja toteuttamalla. Muun muassa vaikuttavuuden kannalta olisi tärkeää, että arvioinnissa voidaan nostaa esiin niitä asioita, jotka omalla toimintakentällä ovat olennaisesti muuttuneet hankekauden aikana. Esimerkiksi digitaalisaatio on muuttanut tilanteita oleellisesti monessa hankeessa tai ohjelmassa suunnitelmien laatimisen jälkeen.

Lopuksi tärppinä oman ständimme vieressä sijainnut töissä.fi -verkkopalvelukonseptin osasto. Testattuani erittäin sujuvasti toimivaa datan visuaalisointisovellusta olen aika vakuuttunut selainpohjaisen dataviestinnän lukuisista mahdollisuuksista. Toki aineiston keräämisessä ja visualisoinnin teknisessä toteutuksessa vaaditaan aikaa ja erityistaitoja, mutta varmasti vastaavat infopankit tulevat huomattavasti lisääntymään jo lähitulevaisuudessa.

Wanha
Puhti, Osallisena verkossa, Työelämän ICT-taidot kaupan alalla ja TAIKOJA edustettuina ESR-juhlassa