Ylisukupolvista ystävyyttä yhtälöiden äärellä

Moni nuori kaipaa apua matematiikan opiskeluunsa. Haasteet matematiikassa saattavat olla sellaisia, että nuoren koulu on vaarassa keskeytyä tai omia toiveita vastaavaan opiskelupaikkaan hakeminen tuntuu mahdottomalta. Nuoret, joilla matematiikan opiskelu sujuu, saattavat silti kaivata matematiikkamentoria päästäkseen tavoitteisiinsa. Myös nuoret, jotka vasta opettelevat suomen kieltä, tarvitsevat yleensä apua mm. matematiikan sanallisiin tehtäviin. Matematiikan osaaminen painottuu yhä enemmän jatko-opiskeluissa ja työelämässä. Oppilaitosten mahdollisuudet antaa lisäopetusta sitä tarvitseville ovat kaventuneet resurssien kaventumisen myötä. Nuorille on kyllä tarjolla maksullisia valmennuskursseja ja maksullista yksityisopetusta, vaan entä jos nuorella ei ole mahdollisuutta tällaiseen maksulliseen tukeen?

Yhdessä taitaen -hankkeessa etsimme ja kehitämme keinoja, joilla mahdollistaa elinikäinen oppiminen. Hanketoteuttajista Diakonissalaitoksen Vamos Turussa matematiikan oppimisen avuntarpeeseen on vastattu syksyllä -19 käynnistyneellä Matikkakummitoiminnalla. Matikkakummit ovat vapaaehtoisia, matematiikasta ja nuorten kanssa toimimisesta kiinnostuneita matikantaitajia. Suurin osa kummeista on eläköityneitä matemaattisten aineiden opettajia, mutta mahtuu joukkoon myös työelämässä olevia matematiikan osaajia. Matikkakummien myötä kansalaistoiminta on jalkautunut Vamos Turkuun!

Ensimmäiseen syksyn Matikkakummi-infoon saapui yksi toiminnasta kiinnostunut kummi. Hänen mukanaan toimintaan tuli pian neljä uutta kummia ja toiminta käynnistettiin yhdessä tämän hienon viisikon kanssa. Viime vuoden loppupuolella Turun Sanomat tekivät Matikkakummitoiminnasta jutun, jonka seurauksena nyt tammikuun uusien kummien koulutukseen lähti mukaan 15 innostunutta, tulevaa kummia!

Matikkakummitoiminnasta nuoret ovat kertoneet saaneensa kaipaamaansa konkreettista apua matematiikan oppimiseen, toiveena on ”Osata matikkaa, koska se on kivaa, kun sitä osaa!” Oma kummi on ollut valmiina auttamaan nuoren tarpeista käsin ja nuorentahtisesti.

Kummit ovat antaneet aikaansa apua tarvitseville nuorille. Kummeille toiminta on mahdollistanut yhteen kokoontumisen uusien ja vanhojen tuttujen kanssa sekä ilon kokemisen nuorten kohtaamisten myötä. Kummit ovat kokeneet mukana olon hauskana ja hyvää mieltä tuottavana, ”Saa edelleen auttaa oppimaan ja oivaltamaan ja saa itse olla vielä hyödyksi”.

Matikkakummitoiminta on enemmän kuin yhtälöitä ja niiden ratkaisemista. Kummitoiminnassa vorovaikutuksessa on läsnä ylisukupolvisuus. Eri-ikäpolvien ihmiset kokoontuvat yhteen yhtälöiden äärelle, jolloin oma kummi voi olla nuorelle samalla jopa vähän ”varamummi”. Ystävyyssuhteita on syntynyt. Kummitunnilla ilo ja tekeminen kuuluu – nauru raikaa ja onnistumisista iloitaan yhdessä.

Katso video matikkakummitoiminnasta tästä

Kirjoittaja: Päivi Tuki, Yhdessä taitaen -hanke, Vamos Turku