WORK2017-konferenssissa pohdittiin työelämän digitalisoitumista

WORK2017-konferenssi kokosi jälleen tutkijat ja kehittäjät keskustelemaan digitalisoituvan talouden ja työelämän merkityksistä. Konferenssi järjestettiin Turun kauppakorkeakoululla 16. – 18. elokuuta, ja tällä kertaa teemaksi oli nimetty  “Work and Labour in the Digital Future”.

Taikoja osallistui konferenssiin posterilla ja esityksellä, joka käsitteli ikääntyvien digitaalisten taitopuutoksien vaikutuksia työelämässä etenemiseen (Insufficient and outdated digital skills as an obstructive factor in the careers of the ageing). Posteri perustui selvitykseen, jonka Taikojan tutkijat tekivät yhteistyössä Turun yliopiston Työelämän ICT-taidot kaupan alalla – hankkeen tutkijoiden kanssa. Turun konferenssissa aihe herätti mielenkiintoa ja pohdintaa esimerkiksi Turun hankkeen järjestämän ICT-koulutuksen vaikutuksista ja mahdollisista koulutuskäytäntöjen muutoksista työpaikoilla hankkeen jälkeen.


Taikojan ja Työelämän ICT-taidot -hankkeen posteri vasemmalla. Professori Jacobs ja teknologian hypetyskäyrä (alla).

Konferenssin keynote-puhuja professori Jerry A. Jacobs esitti kriittisen näkemyksensä teknologian työpaikkoja vähentävistä vaikutuksista ja ehdotti realistista näkökulmaa digitalisoitumisen seurauksiin. Toinen keynote, Intelin tutkija Peter Levin toivoi enemmän tutkijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä, ja väitti tutkijoiden liian usein jättävän ongelman ilmaan, kun ennemminkin pitäisi ehdottaa vastauksia. Professori Monder Ram kertoi maahanmuuttajataustaisten yrittäjien kohtaamista haasteista, jotka liittyvät taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Tutkijat Daniel Greene ja Ifeoma Ajunwa päättivät keynote-puheet esityksellä työnhaun digitalisoitumisesta. Monet amerikkalaiset työnantajat käyttävät automatisoitua palvelua (esim. HirePro), joka seuloo hakijoista sopivimmat haastatteluun ja toimii eräänlaisena portinvartijana. Tutkijat pohtivat käytännön vaikutuksista rekrytointeihin ja työnhakijoihin, jotka valmentautuvat erilaisin tavoin digitaalisiin hakuihin.

Lisätietoja konferenssista ja puhujista: http://work2017.fi/

Konferenssiterveisin,

Maarit Mäkinen