Vinkkejä hankehakuun

TAITO-ohjelman kevään 2017 hankehaun hakuaika kestää 6.3.2017 asti. Tässä TAIKOJA-tiimin laatima vinkkilista asioista, joita tulee hankehaussa vastaan, ja vinkkejä niiden hoitamiseen:

  1. Katso-tunnisteet: Hae Katso-tunnisteet hakulomakkeen täyttämistä varten hyvissä ajoin ja varmista tarvittaessa millainen käytäntö organisaatiossa on alatunnisteiden ja hakulomakkeen lähettämismenettelyn suhteen. (http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Katsotunnistus). Varsinainen hakemus täytetään ja jatkokäsitellään EURA2014-järjestelmässä. (https://www.eura2014.fi/)
  2. Pyri vastaamaan tiivistelmää varten lyhyesti seuraaviin asioihin: Hankkeen tavoite, toimenpiteet ja tulokset. Pohdi samalla, miten vältät päällekkäisyydet ja saat kuvailtua jokaisen osion selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti.
  3. Suunnittele kuinka tuot esiin sen, että suunnitellun hankkeen tavoitteet sekä ohjelman tavoitteet ja rajaukset ovat linjassa keskenään. Valintaperusteet Taito-ohjelma (.pdf) , Toimenpidekokonaisuuksien kuvaus (.pdf) , Taito-ohjelma yleisesti (.pdf)
  4. Mieti millaista lisäarvoa hanke synnyttää toimintakentälleen.
  5. Ole yhteydessä aihealueen kannalta olennaisiin sidosryhmiin ja pohdi millainen konsortio hankkeessa voisi olla mukana (päähakija ja partnerit).
  6. Pohdi, miten hankkeen tulokset olisivat parhaiten juurrutettavissa osaksi nykyistä toimintaa ja levitettävissä muihin toimintaympäristöihin.
  7. Tutustu millaiset hankkeet ovat jo saaneet rahoitusta? https://projects.tuni.fi/taikoja/kaynnissa-olevat-hankkeet/
    • Syöttämällä ko. hankenimen https://www.eura2014.fi/rrtiepa/ -tietopalveluun, saat tarkempia tietoja kunkin hankkeen lähtökohdista, kuten tavoitteista ja kohderyhmistä
  8. Tutustu myös Rakennerahasto-sivujen oheisiin (http://www.rakennerahastot.fi/miten-haen-rahoitusta)

Kysyttävää? Ota yhteyttä:

Minttu Lampinen
03 646 6667
minttu.lampinen(at)hamk.fi

Mika Sihvonen
050 318 5898
mika.sihvonen(at)uta.fi

Mitä muut ovat aiheesta keskustelleet ja mitä siihen liittyy?
Seuraa koordinaatiohanketta sosiaalisen median kanavissa:
https://www.facebook.com/taikojahanke
Twitter: @TaikojaHanke