Viestintästrategia luo hankeviestintään suuntaviivat

Viestintästrategia on hyödyllinen paitsi organisaatioissa, myös hankkeissa. Se luo viestintään suuntaviivat, mutta on myös hyvä työkalu käytännön viestintätoimissa. Taikoja laati itselleen hankkeen alkuvaiheessa viestintästrategian selkeyttämään viestinnän tavoitteita, kohderyhmiä ja ydinviestejä.

Taikojan viestintästrategiaan on pohdittu hankesuunnitelman pohjalta viestinnän tavoitteita sekä määrällisiä ja laadullisia mittareiden niiden saavuttamisen arvioimiseen. Tärkeää on myös tehdä työnjako hankekumppanusten välillä hankkeen alkuvaiheessa ja kirjata se ylös. Paremman kokonaiskuvan antaa, kun eri hankekumppanusten tavoitteet ja intressit toimia hankkeessa ovat kaikille osapuolille selvät.

Monesti hankkeen toimintaa voi olla vaikea kuvata ymmärrettävästi. Hankkeen toiminta on selvää hankkeessa työskenteleville, mutta miten kertoa siitä muille ilman jargonia ja vaikeita käsitteitä? Asian tekee helpommaksi, kun on valmiiksi mietitty mahdollisimman selkeä esittely. Taikoja kirjasi tällaisen hanke-esittelyn viestintästrategiaansa, josta se on kaikkien hankekumppanien hyödynnettävissä erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin yhteyksiin.

Hankkeella on usein käytössä monia eri viestintäkanavia – niin Taikojallakin. Kanavat on lueteltu ja niissä viestimisen ominaispiirteet ja kohderyhmät on esitelty viestintästrategiassa. Tapahtumat toimivat myös tärkeänä viestintäkanavana, ja Taikoja onkin koko hankkeen ajan kartoittanut tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa voi tuoda toimintaansa esille.

Viestintästrategia on hanketoimijoille hyvä työkalu ja tietopaketti, josta voi tarkistaa kätevästi tiedot esimerkiksi hankkeen käyttämistä logoista, väreistä ja fonteista. Viestintästrategia on kattava paketti käytännössä hankkeen koko toiminnasta, koska viestintä on kytköksissä kaikkeen, mitä hankkeessa tehdään. Viestintästrategia on hyödyksi myös uusien hanketoimijoiden perehdytyksessä.

Onko sinun hankkeessasi käytetty viestintästrategiaa tai -suunnitelmaa?