Viestintä osaksi hanketta – lähde liikkeelle tavoitteista, teemoista ja kohderyhmistä

Hanketoiminnassa on tärkeää alusta asti suunnitella viestintää. Miten hankkeesta viestitään ulkoisesti eri kohderyhmille, entä sisäisesti hanketta toteuttavien organisaatioiden sisällä?

Viestinnässä on tärkeää pohtia viestinnän tavoitteita, teemoja ja kohderyhmiä. Näiden kaikkien tulisi tukea hankkeen varsinaisten tavoitteiden toteutumista. Viestintä on hyvä ottaa tiiviiksi osaksi hanketta ja suunnitella sitä kiinteänä osana muuta hanketoimintaa.

Kohderyhmiä ja tavoitteita pohdittaessa muodostuu käsitys siitä, mitä kanavia hankkeen kannattaa käyttää. Esimerkiksi jokaisella sosiaalisen median kanavalla on omat erityispiirteensä ja kohdeyleisö vaihtelee kanavasta toiseen. Jossain tilanteissa sähköposti on kätevä väline, ja verkkosivut ovat tärkeä käyntikortti hankkeelle kuin hankkeelle.

TAIKOJA II -koordinaatiohankkeessa keskeisimpiä viestintäkanaviamme ovat blogi, Facebook-sivu, Twitter-tili ja uutiskirjeet. Näissä kanavissa herättelemme keskustelua aikuisväestön perustaidoista ja tuomme esille Taito-ohjelmassa kehitettyjä malleja ja työkaluja, joilla voidaan parantaa työelämävalmiuksia ja opiskelutaitoja.

Sisäisen viestinnän osuutta ei pidä vähätellä. Hanketta toteuttavien organisaatioiden työntekijät ovat tärkeitä sidosryhmiä. Ulkoisen viestinnän ohella kannattaakin alusta asti pohtia myös sitä, miten hankkeesta viestitään sisäisesti.

Oma organisaationi Opintokeskus Sivis on aktiivinen hanketoimija. Talon sisällä olemme havainneet hyväksi kanavaksi intranetin, johon kaikki henkilökunnasta voivat kirjoittaa matalalla kynnyksellä uutisia. Hankkeiden kuulumisten kertomiseen intranet sopii myös oivallisesti. Säännöllisesti järjestettävät koko henkilöstön kokoukset ovat myös hyvä paikka kertoa hankkeen uusimmista vaiheista.

Miten sinun hankkeessasi viestitään?

Opi lisää hankeviestinnästä:

Sosiaalisen median ohjeita. Rakennerahastot.fi.

Uusi hanke alkaa! Miten rakennan viestinnän fiksusti? Noora Jokinen, Noon Kollektiivi. 28.1.2020.

Verkkovalmennus: Viestintävinkit hanketoimijoille. Kouluttaja Pauliina Mäkelä. Parempi työelämä tuottaa tulosta -webinaarisarja, Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke. 4.11.2020.