Vierailulla KEUDAlla -Erasmus-hanke uudelleenrakentaa pakolaisten tulevaisuutta

Neljättäkymmenennettä kiinnostunutta osallistui 22.5. Keravan KEUDAlla järjestettyyn seminaariin,jossa tehtiin tilannekatsaus ERASMUS-hankkeen kautta maahanmuuttajien kouluttamiseen ja työllistämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tilaisuuden avasi jo eläkkeellelähdön mainingeissa oleva rehtori Riitta Narko ja ensimmäisen puheenvuoron sai Kirkon ulkomaanavun Olli Pitkänen, jolla vuosien kokemus työstä ulkomailla organisoimassa koulutusta ja käytännön avunantoa. Nyt kohteena Syyria, jota sisällissota runnellut jo seitsemän vuotta ja jossa kaikki ”epänormaali on muuttunut normaaliksi”.

Meille väläyteltiin myös tilastoja Syyrian tilanteesta- 69% väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, pelkästään naapurimaassa Jordaniassa, missä kirkon ulkomaanavulla on iso toimipiste, on hakeutunut pakolaisia 1,4 miljoonaa Syyriasta, joista 80% elää kaupungeissa tai muuten mukana yhteiskunnassa – loput 20% odottelevat leireillä tilanteen ratkeamista suuntaan tai toiseen. Pitkänen kertoi miten Syyrian tilanteeseen on pyritty vaikuttamaan mm korjaamalla kouluja ja antamalla opettajille käytännön koulutusta mm ensiavussa ja evakuoinnissa.Pelkästään saniteettitilojen huono kunto estää osaa oppilaista tulemasta kouluun; näissä asioissa on suomalainen kirkonapu ollut todella tervetullutta!


Myös asenteiden muokkaamisella on suuri merkitys kun puhutaan tulevaisuudesta – kuvassa muutama pointti mihin pyritään vaikuttamaan.
Pitkänen kertoi myös niistä valtavista turvajärjestelmistä mitä pitää noudattaa liikkumisen suhteen, ja ”läheltä-piti-tilanteista” jotka kysyvät rohkeutta jatkaa työssä. Keskusteluapua ja tukea on saatavilla säännöllisesti, muuten ei jaksaisi, hän sanoi.
Se mikä vielä on edessä, liittyy jälleenrakentamiseen – vertaa Suomi sotien jälkeen!- aikaa saa varata noin kolmekymmentä (30) vuotta yhteiskunnan saamiseksi jälleen toimivaksi joten työtä Syyriassa riittää!

Toinen kiinnostava puheenvuoro oli vuoden 2016 pakolaisnaiseksi valittu Rita Kostama, nyt jo kahden lapsen äiti ja yksityisyrittäjä, jonka polku Suomeen ei ole ollut niitä helpoimpia. Hän kertoi lähteneensä teini-ikäisenä siskonsa kanssa Rwuandasta Kongon kautta Kenyaan kun olosuhteet kotimaassa kävivät hankaliksi. Rwuandalaiset passit mitätöitiin ja paperittomana ei ollut helppoa opiskellakaan kun ei päässyt esim rekisteröitymään asunnonhakijaksi ilman papereita. Isä jäi kuitenkin hoitamaan logistiikkayritystään mutta halusi ennenkaikkea tyttölapset turvaan jotta pääsisivät myös opiskelemaan- koululla asuminen onnistui alkuun. Muutaman opintovuoden jälkeen matka jatkui Senegaliin jossa yksi vanhempi sisarus jo asui, mutta vasta täällä alkoi poliittinen tilanne selvitä kokonaisuudessaan ja Rita sai pakolaisstatuksen jonka turvin pystyi hakeutumaan vähitellen Suomeen.

Hauska yksityiskohta kertomuksessa oli se, että Ritan tuttu jo aiemmin oli hakeutunut Suomeen, ja etukäteisinfona oli KYLMYYS se tärkein huomioon otettava seikka! Ystävykset tapasivatkin sitten jonkin ajan kuluttua vaikkeivät olleet niin paljon tekemisissä kun asuinpaikkakunnat olivat aivan eri. Suunnaton tieodonnälkä ja oppimishalu vetivät Ritaa koulunpenkille opintoihin, ja alussa hän teki vapaa-aikanaan paljon siivous- ja muita töitä rahoittaakseen elantonsa. Kieliopinnot olivat tärkeitä- nyt emme päässeet kuulemaan hänen suomenkieltään, koska seminaari käytiin englanniksi, mutta hän totesi englanninkielen jo ruostuneen käytön puutteesta- rwuandan oman kielen hän on jo osittain unohtanut, mutta opiskelukieli ranska on yhä voimissaan.

Kolmantena esittelijänä oli Maiju Mitrunen joka Start up-refugeen riveissä jo on auttanut työllistämään yli 300 pakolaista/maahanmuuttajaa ja muuten tarjonnut apua yli 2300 tulijalle siitä kun yhdistys perustettiin vuonna 2016- juuri parhaaseen pakolaisruuhka-aikaan.Tänään toimipisteitä löytyy yhdessätoista eri kaupungissa ja pelkästään Helsingissä on henkilöstöä kolmetoista kappaletta- valtaosa heistä itsekin maahanmuuttajia joita tarvitaan mm kieli- ja kulttuurivaikeuksien ylipääsyyn. Mikäli tämä yhdistys ei ole tuttu ennestään; tässä sivuston osoite:
www.startuprefugees.com
Iltapäivällä käytiin työryhmissä läpi kahden vuoden aikaansaannoksia ERASMUS-hankkeen tiimoilta, ja mielenkiintoista oli se että yhteistyön kautta päästään luomaan yhteneviä eurooppalaisia standardeja mm liittyen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Yhteistyökumppanimaina ovat : Ruotsi, Tanska, Italia, Tsekit, Hollanti joista kaikkien maiden edustajat vetivät ryhmätyöt iltapäivällä. Kaikkiaan mielenkiintoinen ja silmiä avaava tilaisuus!