Vapaan Sivistystyön Päivät 2019

Taikojalaiset olivat mukana elokuun helteisellä päätösviikolla Tampereen Kesäyliopiston järjestämillä Vapaan Sivistystyön Päivillä Tampereen Sampolassa. Tapahtumaan osallistui runsaasti vapaan sivistystyön kentän toimijoita, kuten kansalaisopistojen ja opintokeskusten väkeä. Kaikille yhteiset puheenvuorot, kuten Tampereen yliopiston Harri Melinin ja Turun yliopiston Johanna Ollilan esitykset käsittelivät laajasti työelämän muutosta ja yhteiskunnan tulevaisuudennäkymiä. Pätkittäiset työsuhteet, etätyö, eri syistä johtuva maahan- ja maastamuutto sekä laajalla rintamalla yhteiskuntaan vaikuttava digitalisaatio aiheuttavat osaamis- ja koulutuspaineita, jonka purkamisessa vapaan sivistystyön toimijat ovat tärkeässä roolissa. 

Torstai-iltapäivällä TAIKOJAn Eeva Jeronen veti perustaitoja käsittelevän session, jossa kaksi keskusteluryhmää käsitteli digitaitoja ja muita perustaitoja, kuten luku- ja numerotaitoja. Itse osallistuin muita kuin digitaitoja käsittelevään ryhmään ja kävi ilmi, että luku- ja numerotaidoista on hyvin hankala puhua ilman niiden soveltamiseen liittyviä digitaitoja – kenties se ei ole tarpeenkaan. Myös luku- ja numerotaitojen tarkasteleminen monilukutaitona, kuvan ja median vastaanottona ja jopa kriittistä tulkintaa edellyttävänä medialukutaitona herättivät keskustelua. 

Ryhmäiset toivat esiin keskeisen perustaitojen kouluttamiseen liittyvän haasteen, joka on ollut puheenaiheena myös useassa TAITO-verkoston hankkeissa: Kohderyhmän houkutteleminen koulutuksiin. Heikot perustaidot voi käsitteenä tai luokitteluna toimia hankeammattilaisten terminologiassa, mutta sillä otsikolla ei markkinoida kurssia, kun halutaan tehdä se kohdeyleisön keskuudessa suosituksi. Ratkaisuksi tarjottiin vertaiskouluttajia, kuten ikääntyville varttuneempaa kouluttajaa, perustaitojen piilo-opetussuunnitelmaa osaksi vaikkapa ruoanlaittokurssia tai koulutusten markkinoimista myös kohderyhmän läheisille, jotka ehkä näkevät paremmin kurssin hyödyt, jos läheinen lähtisi mukaan. Myös perustaitotesti.fi herätti kiinnostusta, sillä monella perustaitoihin liittyvien koulutuspalvelujen tarjoalla oli tarvetta perustaitotasoa kartoittavaan tai ainakin niistä keskustelua herättävään työkaluun.

Yleisesti valtakunnalliset vapaan sivistyön päivät tarjosivat runsaasti hedelmällisiä näkökulmia nykypäivän koulutustarpeisiin. Alan toimijat ovat hyvin verkostoituneita ja lisäksi varsin tietoisia nykypäivän mahdollisuuksista sekä haasteista.