Vapaaehtoistoiminnasta saa kovaa osaamista - Vierailimme Sitran ja Suomen Partiolaisten seminaarissa

Vapaaehtoistoiminnasta saatava osaaminen puhuttaa koko ajan enemmän, mutta se jää siitä huolimatta yhä suurelta osin pimentoon. Tämän ovat todenneet Suomen Partiolaiset ja Sitra, joiden Kovaa osaamista -nimisen hankkeen loppuseminaari pidettiin 18.8.

Suomen Partiolaisten taannoinen kampanja sosiaalisessa mediassa houkutteli vapaaehtoisia kertomaan, mitä he ovat toiminnassa oppineet. Tuloksia esitelleen Antti Reinikaisen mukaan erilaiset sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus, erilaisten ihmisten ymmärtäminen ja esiintymistaidot nousivat erittäin hyvin esiin.

Oma taannoinen kyselymme teki meille Taikoja-hankkeen tekijöille selväksi, että perustaidot, kuten lukeminen tai digitaidot, jäävät vähälle huomiolle vapaaehtoistoiminnassa, mutta sosiaalisten taitojen lisäksi niitäkin harjoitetaan monenlaisissa tehtävissä. Julkistamme tuloksia myöhemmin.

Asennemuutosta tarvitaan

Näiden ns. siirrettävien taitojen merkitys tiedostetaan laajemminkin, minkä nosti puheenvuorossaan esiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Hän totesi myös, että osaamisen tunnistamisessa  dokumentointi on tärkeää. Siihen on jo kehitetty niitä tulee kehittää edelleen, mutta työkalutkaan eivät välttämättä riitä. Oppilaitoksissa ja työelämässä on vielä tehtävää, jotta osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen etenevät.

Tämä on tulevaisuuden työelämän kannalta tärkeää, kuten Sitran johtaja Timo Lindholm omassa puheenvuorossaan painotti. Sitran selvityksen mukaan tulevaisuuden työelämässä tärkeimpiä taitoja ovat oman osaamisen ylläpitäminen ja oman osaamisen tunnistaminen. Myös työelämä tarjoaa entistä enemmän yhdessä toimimisen paikkoja, jolloin sosiaaliset taidot tukevat muun asiantuntemuksen soveltamista ja kehittämistä, kuten Vincit Oy:n henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen toi esiin puheenvuorossaan – työelämässä kannattaa panostaa esimerkiksi vertaisuuteen.

Hankkeen tulokset on raportoitu

Seminaarissa julkistettiin hankkeen tuloksen tuotettu Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta – opas, joka sisältää asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön kokemuksia. Raportin voi ladata täältä.

Juuso Luomala Suomen Partiolaisista esittelee hankkeessa tuotettua opasta