Vaikuttamista Puhdin tapaan

Taito-ohjelman ja siinä toimivien kehittämishankkeiden yhtenä tavoitteena on päättäjävaikuttaminen, jonka avulla hankkeiden aikaansaamaa osaamista ja tietämystä on mahdollista saattaa myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Samalla hankkeiden kehittämät mallit ja käytännöt voivat saada lisäresursseja ja ne on mahdollista jalkauttaa osaksi pysyviä koulutusrakenteita. Viestintä on kuitenkin haastavaa, sillä päättäjävaikuttaminen saattaa edellyttää normaalista hanketyöstä eriytyviä suunnitelmia sekä usein myös valmiita verkostoja päättäjien suuntaan.

TAIKOJAlla oli oiva tilaisuus osallistua mukaan Puhti – Ohjauksen tahto ja taito – hankkeen varsin esimerkillisiin ja korkealle tähtääviin päättäjävaikuttamistoimenpiteisiin. Puhtilaiset olivat hyvissä ajoin jo viime vuoden puolella sopineet eduskuntavierailun helmikuun puolenvälin tienoille ja mukana oli TAIKOJA-edustuksen lisäksi Puhti-hankkeen toimijoita myös kaikista partneriorganisaatioista (KVLAKK, EKAMI, SSKKY, TAKK, Luksia), yhteensä seurueessa on parisenkymmentä ammatillisen aikuiskoulutuksen asiantuntijaa. Eduskunnassa vierailua isännöi kouvolalainen kansanedustaja Markku Pakkanen, ja tapaamiseen tulivat mukaan myös kansanedustajat Krista Mikkonen, Tuomo Puumala, Sirpa Paatero ja Katja Taimela.

Sisko Ukkola-Paronen (oik.) kertoo Jani-Matin tarinan. Edustajat Krista Mikkonen ja Sirpa Paatero kuuntelevat kiinnostuneena.

Puhtilaiset viestivät hankkeessaan hiottua ohjausmallia kansanedustajille ytimekkäästi ja perustelivat toiminnan kannattavuutta myös tilastomateriaalin avulla sekä kustannus- ja aikasäästöillä. Ekamin Sisko Ukkola-Paronen esitti KVLAKKin Tuija Arolan avustamana Jani-Matin tarinan. 24-vuotias työtön Jani-Matti edusti tyyppiesimerkkiä ammatilliseen koulutukseen suuntaavasta opiskelijasta, joka on kiinnostunut käytännönläheisestä ammatista, mutta joka silti tarvitsee riittävät perustaidot (luku, numero, ICT) pärjätäkseen nykyajan käytännönläheisessäkin ammatissa. Tarinassa Jani-Matti saavuttaa lopulta tutkinnon, mutta tämä edellyttää ohjaavaa verkostoa koulutuksen aikana ja oppisopimuskouluksenkin yhteydessä.

Kansanedustajat vaikuttivat varsin kiinnostuneilta ja mainitsivat keskustelleensa sivistysvaliokunnassa muun muassa lukutaitopuutteisiin liittyvistä ongelmista. Puhtilaiset saivat runsaasti kysymyksiä edustajilta, joilla oli runsaasti näkemyksiä ja myös omien lähipiirien kautta hankittua tietoa aikuiskoulutuksen haasteista. Toisen asteen koulutus nähtiin tärkeäksi – ilman sitä nuoren aikuisen on vaikea tai jopa mahdoton päästä työurallaan eteenpäin. Kansanedustajat lupasivat esitellä Puhti-hankkeen ohjausmallia sivistysvaliokunnan jäsenille.

Puhti-hanke sai runsasti huomiota ja tilaisuus oli aidosti dialoginen. Toivon mukaan vierailu poikii lisäresursseja ohjausmallien toteuttamiseen myös Puhti-organisaatioiden ulkopuolisilla toimijoilla.

Kommentit

[…] Vaikuttamista Puhdin tapaan – TAIKOJA-hanke – Blogs […]

näkyvää työtä, vau!

ira

15.02.2018 14:58