Uusia hankkeita TAITO-ohjelman verkostoon

Lokakuussa 2016 perustaitojen kehittämisen parissa aloitti kaksi uutta hanketta: Kiipulasäätiön vetämä Noheva ja Erilaisten oppijoiden liiton vetämä Taitotuunaajat. Tervetuloa mukaan!