Uusi digitaitojen oppimisympäristö on nyt avattu

DigiTaito-hankkeessa on kehitetty kaikille avoin, innostava verkko-oppimisympäristö sote- ja varhaiskasvatusalan ammattilaisille.

Digilaitteet ja niiden sovellusten käyttö aiheuttavat arjen työssä sekä harmia että helpotusta. Digitaalisuus on tullut kaikkialle jäädäkseen, joten viisas tarttuu reippaasti digihärkää sarvista. Digitaito-oppimisympäristö tarjoaa siihen mainion apuvälineen.

DigiTaito-hankkeen tarkoitus on vahvistaa erityisesti sote- ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten taitoja digitaalisten laitteiden, sovellusten ja palvelujen käytössä. Oppimisympäristöstä on iloa muillekin alasta riippumatta ja se toimii myös mainiona apuvälineenä opetustyössä.

Perustaidoista arkea sujuvoittaviin ja rikastuttaviin palveluihin

Oppimisympäristössä voit perehtyä digitaitoihin kolmessa eri moduulissa:

  1. Havainnolliset videot opastavat, miten toimivat Outlook-sähköposti, Windows 10 -käyttöjärjestelmä ja Teams -yhteisösovellus. Tämä moduuli soveltuu kenelle tahansa aloittelijalle alasta ja ammattikunnasta riippumatta.
  2. Kotihoidon työntekijöille suunnattu interaktiivinen 360˚-oppimispolku perehdyttää digitaalisten sovellusten ja laitteiden hyödyntämiseen kotihoidon tukena. Monipuolinen kokonaisuus videoineen ja kirjastoineen toimii hyvin myös alan opetustyössä.
  3. Varhaiskasvattajien avuksi toteutettu moduuli opastaa kädestä pitäen, miten mobiililaitteita ja eri sovelluksia voi hyödyntää videoiden teossa, liikuntaan kannustamisessa tai vaikka aakkosten opettelussa. Varhaiskasvattajille kohdistetusta moduulista on iloa muillekin.

Oppimisympäristö syntyi yhteistyön tuloksena

DigiTaito on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke. Hankkeen käytännön toteutusta koordinoi Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n ylläpitämä Aktiivi-Instituutti. Muina toteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Oppimisympäristön ensimmäisen moduulin tuotti Aktiivi-Instituutti yhteistyössä TIEKEn (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus) kanssa, kotihoidontyön moduulin Tampereen ammattikorkeakoulu ja varhaiskasvatuksen osuuden Suomen Diakoniaopisto.

Kymmeniä kursseja, reilu puolen tuhatta koulutettua

DigiTaito-hankkeessa on järjestetty syksystä 2019 lähtien koulutusta sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille eri pituisia kokonaisuuksia hyödyntäen sekä lähi- että etäopetusta.

Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Tampereen, Oulun ja Keravan kaupungit, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Helsingin diakonissalaitos ja Oulun seurakuntayhtymä. Yrityksistä koulutuksiin ovat osallistuneet Pilke-päiväkodit, Mehiläinen ja useat yksityiset päiväkodit. Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on koulutuksiin osallistunut tähän mennessä noin 600 henkilöä.

Tutustu hankkeeseen ja oppimisympäristöön:
www.digitaito.fi

Teksti: Tarja Sinervo

Lisätietoja:
Jari Lindqvist, projektipäällikkö, Aktiivi-Instituutti, Puh. 040 761 5497, jari.lindqvist [at] aktiivi-instituutti.fi