Tulevaisuuden osaamisen äärellä

Millaista osaamista tulevaisuus ja tulevaisuuden työ edellyttävät? Millaisia ovat tulevaisuuden perustaidot? TAIKOJA ll -hankkeen järjestämä Tulevaisuuden osaaminen -webinaari viritteli tulevaisuuspohdintaa ja herätteli keskustelua kiinnostavasta tulevaisuuden osaamisen teemasta.

Webinaarin alustajana toimi projektiasiantuntija Anne Nieminen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuslaitokselta. Osallistujat pääsivät yhdessä kurkistamaan tulevaisuuden työn muuttuvaan luonteeseen ja uudenlaiseen osaamiskulttuuriin. Työ pirstoutuu tulevaisuudessa yhä voimakkaammin ja yhteen työtehtävään liittyvää ammatti-identiteettiä ei ehkä enää ole.

– Tulevaisuuden osaamistarpeet liittyvät erityisesti ns. metataitoihin, joita ovat mm. kyky oppia uusia aihealueita, hallita omaa ajankäyttöä, tunnistaa oleellinen ja ajatella kriittisesti. Tulevaisuuden työelämän taitoja ovat mm. uteliaisuus, luovuus ja tutkijamainen asenne sekä empatia, kertoo Nieminen.

Tulevaisuuden osaaminen perustuu yhä enenevässä määrin osaamisidentiteetin käsitteeseen, jossa keskiöön nousee ammatin sijaan yksilön osaaminen. Osaaminen kehittämisen motivaattorina toimivat yksilön omat mielenkiinnon kohteet: mistä juuri minä olen kiinnostunut ja mistä haluaisin oppia lisää?  

Vaikka tulevaisuuden työ on toisenlaista kuin nykyinen ja vaatii uudenlaista osaamista, myös tulevaisuudessa tietyillä perustaidoilla on tarvetta. Itsensä johtaminen, oppimistaidot sekä mekaaniset perustaidot, kuten sorminäppäryys, ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. Vaikka teknologia kehittyy ja koneet korvaavat ihmisiä monilla aloilla, korkeatasoista osaamista vaativat työtehtävät, kuten sydänkirurgin ammatti, vaativat myös tulevaisuudessa perustekniikoiden, kuten kirurgisen ompelun, hallintaa.

Webinaarissa käytiin myös keskustelua siitä, kuinka tulevaisuuden erilaisten mahdollisuuksien avaaminen ja moninaisen osaamisen esille nostaminen koulutussektorilla olisi tärkeää. Erilaissa ammateissa vaadittavaa osaamista ja henkilökohtaisia taitoja voitaisiin nykyistä vahvemmin nostaa esille ja tehdä näkyväksi. Vaikka työtehtävät muuttuvat, monet perusasiat ja taidot säilyvät.

– Tulevaisuuden muuttuessa yhä epävarmemmaksi olisi tärkeää keskittyä uhkakuvien sijaan erilaisin mahdollisuuksiin, joita tulevaisuus tarjoaa. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat avaimia tulevaisuuden tekemiseen, painottaa Nieminen.

Kirjoittaja: Tiina Suni, Turun ammattikorkeakoulu