Tukea ammatilliseen tutkintoon Perustan valmennusjaksolla

Turun ammatti-instituutin Perusta -hanketyönä kehitettiin perustaitoja kohentava valmennusjakso Moodle verkko-oppimisympäristöön. Valmennusjaksolla on nettitestejä, harjoituksia, videoita ja verkkomuotoista tukea oppimisvaikeuksiin. Lisäksi on vinkkejä ja lisämateriaalia pohdinnan ja keskustelun tueksi. Valmennusjakson materiaalit ovat avoimesti kaikkien käytettävissä.

Valmennusjakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillisen perustutkinnon tai sen tutkinnon osien suorittamista niin oppilaitos- kuin työelämäympäristössäkin. Jaksolla opiskellaan tietoja ja taitoja, joiden avulla voidaan ennaltaehkäistä opintojen keskeyttämistä. Lisäksi valmennusjaksolla kohentuvien perustaitojen avulla sekä tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien pääsyä koulutukseen että lyhennetään työelämään siirtymiseen kuluvaa aikaa.

Valmennusjakson kohderyhmät:

 • Ammatillista tutkintoa suorittavat opiskelijat
 • Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta suorittavat opiskelijat (VALMA)
 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta suorittavat opiskelijat (TELMA)Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset, jotka
  – selvittävät omia opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan
  – haluavat kehittää ja vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstö

Valmennusjaksolla opiskelija voi työskennellä itsenäisesti omien tarpeiden ja voimavarojensa mukaan. Valmennusjakson aiheita opetus- ja ohjaushenkilöstö voi käsitellä yhdessä opiskelijan kanssa yksilöohjauksessa. Materiaalia voi käyttää ryhmäohjauksen pohjana tai ryhmässä tehtävinä harjoituksina valiten ajankohtaisia teemoja ja harjoituksia. Aikaa koko valmennusjakson suorittamiseen kannattaa 10 – 20 tuntia riippuen opiskelijan tavoitteista ja oppimisen tarpeista.

Valmennusjakson teemat:

• Mitä opiskelussa ja työelämässä tarvittavat perustaidot tarkoittavat?
• Omannäköinen elämä tuo hyvää oloa
• Terveelliset ruokailutottumukset
• Terveyttä ja arkea tukeva liikunta
• Uni ja lepo palauttavat arjen kuormituksesta
• Talouden ja rahan käytön hallinta
• Ajankäytön hallinta, sopivasti stressiä ja hyvä mieliala
• Oppiminen ja oppimista edistävät tekijät

Mistä valmennusjakso löytyy ja miten kirjautua kurssille?

Valmennusjakso on Taito-Moodle 3.8 verkko-oppimisympäristössä. Kurssille ei tarvita Moodle -tunnuksia.

Ohje:

 1. Mene osoitteeseen https://taito.edu.turku.fi/
 2. Sisäänkirjautuessa käytä joko etusivulta oikeasta yläkulmasta ”Kirjaudu sisään” tai ”Log in”
 3. Seuraavalla sivulla klikkaa kohdasta ”Kirjaudu vierailijana”.
 4. Avautuvalla sivulla paina oikeasta reunasta ”Kurssit” ja kirjoita hakukenttään ”Perustaitoja kohentava valmennusjakso verkossa” ja ”Hae” -painike
 5. Moodle -kurssille pääset sisään painamalla löytynyttä hakutulosta.

Perusta-hankkeen (Perustaidot hallussa -hanke) tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet. Perustaitojen opiskelulla tuetaan ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista oppilaitos- ja työelämäympäristössä. Hankkeen hallinnoivana organisaationa toimii Turun kaupungin sivistystoimiala ja sitä rahoittaa ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Tutustu hankkeeseen tässä linkissä.

Teksti: Henna Nieminen