Tekemisestä tuotteeksi, tuotteistamiskoulutus 18.1.2018

Tuotteistamiskoulutuksessa 18.01.2018

Taito-verkosto aloitti koulutusvuoden 2018 tutustumalla tuotteistamiseen. Tuotteistamiskoulutuksen vetäjänä toimii kaikkien kolmen koulutuskerran ajan FT Marja Toivonen. Aloitimme mielenkiintoisen päivän etenemällä tuotteistamiskäsitteiden saloihin ja jatkoimme kohti prosessia, hyödyntämismahdollisuuksia ja menetelmiä. Tiesitkö muuten, että hankemaailma on yksi paikka, jossa pyörää usein keksitään uudelleen. Tällä tarkoitetaan sitä, että hankkeissa palataan usein samojen asioiden hahmotteluun, tehdään eri paikoissa uudelleen asioita, joita on jo muualla saatu kehitettyä hyvin. Sen vuoksi on olennaista tutustua, benchmarkata ja lukea oman hankkeen aiheesta!

Asiakasnäkökulma tuli Toivosen alustuksessa erityisen hyvin selville. Me teemme hankkeita asiakkaillemme ja tarkoituksena on ”myydä” ajatus tuotteena eteenpäin. Hankeyhteisössä se ei olekaan niin helposti tehty kuin sanottu. Pohdittavaksi teille: miksi joku toinen hanke onnistuu tuotteistamisessa paremmin kuin toinen? Tuotteistaminen itsessään on ”palvelun eräiden osien vakiointi niin, ettei palvelua tarvitse miettiä jokaisen asiakkaan kohdalla alusta pitäen”. Se on siis hankkeen osien ajattelemista asiakasta palvelevaan muotoon. Esimerkiksi on ihan turha näyttäytyä asiakkaalle raskasrakenteisena organisaationa, kun voisi tiivistää asiakkaalle olennaiseen – esimerkiksi asiakaspalvelun toimivuuteen. Tuotteistaminen tekee palvelun näkyväksi.

Ryhmätöissä kehitettiin tuotteita hankkeista.

 

Koulutuksessa Marja Toivonen kertoi meille hanketuotteistamiseen sopivia lähestymistapoja: 1) tulosten jäsentämisen kokonaisuuksiin ja osiin, 2) tuloksiin sisältyviin toimintaprosessien kuvauksiin ja 3) toimeenpanijoiden ja käyttäjien tunnustamiseen. Tältä pohjalta jakauduimme ryhmiin, jotka yhteistyössä lähtivät kehittämään eteenpäin tuotteistamisprosessia omien tarpeidensa osalta. Koulutuksessa paikalla oli edustusta Taito-hankkeista: Taitotuunaajat, Ponnu, Noheva ja Osallisena verkossa. Näistä kolmeen ryhmään jakautumisen jälkeen lähdettiin pohtimaan tuotteistamista erityisesti Taitotuunaajien, Nohevan ja Osallisena verkossa -hankkeen tiimioilta. Päästiinpä eräässä ryhmässä pohtimaan myös työllisyyspalvelujen tuotteistamista!

Yhteistyö alkaa puhtaasta paperista. Nopeasti saimme aikaan alla näkyvän mallin.

Ryhmätyössä sekä TAIKOJA-hankekoordinaattorin edustaja Mika Sihvonen ja työpajan vetäjä Marja Toivonen sparrasivat ryhmiä eteenpäin. Hankkeista alkoi löytyä selkeitä tuotteistamisen näkökulmia. Nohevan edustajina Kirsi Ek, Mika Ijäs, Jaanamari Torniainen ja minä (Elise) lähdimme liikkeelle siitä, että meille on tulossa verkkosivut, joilla pyrimme keskittämään ”tuotejakelun” asiakkaille ja toimijoille. Tältä pohjalta lähdimme pohtimaan erilaisia malleja verkkosivun rakenteisiin. Lopulta yksimielisyys lisääntyi tietynlaiseen tulosten jäsentämiseen kokonaisuuksiin ja osiin -menetelmän avulla. Ainakin itse tunsin oloni iloiseksi, kun aikaa ja koulutusta oli saatu paketoitua selkeään avaukseen, jota voi lähteä kehittämään eteenpäin.

 

 

Noheva-hankkeen ajatuksia tuotteistamisesta. Samalla alkaa hahmottumaan verkkosivuston rakenne.

Päivä oli pikaisesti ohi. Tätä kirjoittaessa istun vielä hetken junassa ja muokkaan kuvat sopivaksi tähän blogitekstiin. Lisää on luvassa torstaina 8.2.2018. Silloin etenemme kohti asiakasymmärrystä. Siihen jo hiukan vaivihkaa siirryimme ryhmätöissämme!

Kommentit

hyvin kiteytetty!

Ira Aaltonen

20.01.2018 14:18