TAITO-verkoston satoa - Kaikkien malli

kaikkienmalli

Virpi Markkanen tiimeineen vastasi muutamiin TAIKOJAn kysymyksiin Kansalaisen perustaidot -hankkeen päättyessä.

Mikä oli keskeisin asia, jonka hanke opetti? Hanke opetti sen, että puutteilla perustaidoissa voi olla monenlaisia seurauksia henkilöiden kouluttautumisen, työllistymisen ja työelämässä pärjäämisen lisäksi. Heikot perustaidot vaikuttamat muun muassa taloudenhallintaan, terveyteen ja osallisuuden kokemuksiin. Tästä syystä Kaikkien-mallilla toteutetut koulutukset ja vertaisryhmät keskittyvät työikäisten luku-, numero- ja digitaitojen kehitettämiseen arjen parantamiseksi.

Millainen oman hankkeen toimintakentän tilanne on hankkeen päättyessä ja tulevaisuuden tarpeet yleisesti? Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen ulottaminen kaikille edellyttää mittavia panostuksia sekä määrällisesti että laadullisesti. Tarvitaan ketteriä, vaikuttavia ja kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan perustuvia koulutuspalveluita. Koulutusjärjestelmässämme aliedustettuina olleiden ryhmien osaamista voidaan vahvistaa Kaikkien-mallin avulla. Mallin mukainen koulutus motivoi. Se on matalan kynnyksen astinlauta opintoihin ja työelämään.

Millaisia asioita hankkeesta jää omaan organisaatioon? Kaikkien-mallia sovelletaan sekä Siviksen että KVS-säätiön toiminnassa hankkeen päättymisen jälkeen. Sivis järjestää myös Kaikkien-mallin kouluttajakoulutuksia omien jäsenjärjestöjensä edustajille ja muille kiinnostuneille tahoille vuonna 2021. Mallin käyttöopas on kaikkien hyödynnettävissä osoitteessa kaikkienmalli.fi. Kaikkien-mallin tukee ja inspiroi ryhmämuotoisia koulutuksia järjestäviä kouluttajia ja ohjaajia järjestökentän, vapaan sivistystyön ja muodollisen koulutusasteen piirissä.

Kommentteja TAITO-verkoston ja TAIKOJAn kanssa työskentelystä. TAITO-verkosto on ollut hyvä kotipesä meidän hankkeellemme. Se toi tunteen kuulumisesta isompaan joukkoon, joka tekee työtä samantyyppisten hankkeiden parissa. Lähitapaamisissa oli kiva tavata muita hanketoimijoita uuden oppimisen ohessa. Korona-ajan TAITO-kahvit toivat hyvän yhteisöllisen tuokion päivän töiden lomassa.

Kaikkien-mallin verkkosivut: https://kaikkienmalli.fi/ ja video (tekstitys suomeksi): https://vimeo.com/387414175 (tekstitys englanniksi) https://vimeo.com/387395382