Taito-ohjelmaan on tulossa syksyllä uusi haku!

Taito-ohjelmaan on tulossa syksyllä uusi haku, joka päättyy 3.10.2016.
Syksyn haussa painotetaan hankkeita, joissa kehitetään toimintamalleja aikuisten maahanmuuttajien työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja kirjoitustaidon parantamiseen (tekninen luku- ja kirjoitustaito). Lisäksi hankkeissa kehitetään opetushenkilöstön osaamista maahanmuuttajien perustaitojen kehittämiseen liittyen.
Kohderyhmän oppimisvalmiuksien tulee olla sellaisella tasolla, että heillä on valmiudet siirtyä mahdollisimman nopeasti koulutukseen ja työelämään. Hankkeiden tarkoituksena ei tule olla varsinainen suomen kielen opetuksen kehittäminen.