Taito-hankkeiden materiaaleilla paremmat perustaidot

Taito-ohjelman hankkeissa on luotu valtavasti hyvää materiaalia perustaitojen ohjaukseen. Hankkeissa kehitettyjä malleja ja materiaaleja on koottu nyt noin 50 kappaletta Taikojan verkkosivuille.

Koontisivulle on valittu erityisesti sellaisia materiaaleja, jotka kestävät aikaa ja sopivat erilaisiin tarpeisiin ja palvelevat eri tahoja, kuten työelämää, oppilaitoksia, yhdistyksiä ja muita kiinnostuneita. Mallit ja materiaalit sisältävät muun muassa ohjausosaamista lisääviä toimintamalleja, taitotestejä, valmennuksia ja tukitoimintaa.

Perustaitoja parantavat mallit on jaettu kuuteen luokkaan niiden käyttötarkoituksen ja sisällön mukaan. Tampereen yliopiston tutkijat Maarit Mäkinen ja Mika Sihvonen tekivät vuonna 2019 Taito-ohjelman hankkeiden tuloksista selvityksen, jossa malleja on luokiteltu. Näitä samoja luokkia käytetään uudella materiaalien koontisivulla. Luokittelu on suuntaa antava.

Luokat ovat:

  • Testit
  • Uudet oppimisen välineet ja ympäristöt
  • Tukeminen ja silloittaminen
  • Uudet pedagogiset ohjausmallit
  • Valmennukset
  • Vertaisoppiminen ja tutorointi

Lisäksi on koottu hanketyön tueksi tukimateriaalia, jota nykyiset ja tulevat hankkeet voivat hyödyntää.

Malleja on koottu noin paristakymmenestä eri Taito-hankkeesta ja etupäässä päättyneistä hankkeista. Käynnissä olevista hankkeista materiaaleja ei välttämättä ole, koska niitä edelleen työstetään. Jos etsii tietoa jonkun tietyn hankkeen materiaaleista, kannattaa tutustua hankkeen omiin sivuihin. Hankkeet on listattu Taikojan verkkosivuilla.

Mallit ja materiaalit on testattuja ja hyviksi havaittuja hankkeissa. Ne ovat ammattilaisten kehittämiä ja kaikkien vapaassa käytössä.

Tutustu materiaaleihin!