Taito-hankekuulumisia: Puhti / KVLAAK

Kolmas hankekuuluminen kuuluu Kouvolasta saakka. Puhti-hankkeen päätoteuttajana toimii Kouvolan aikuiskoulutuskeskus. Kouvolan ja muidenkin Puhti-toimijoiden kuulumisia kertoo projektipäällikkö Erja Mölsä. Mukana olevissa oppilaitoksissa on toteutettu opiskelijoille ohjausta ja tukea puutteellisten perustaitojen parantamiseksi PUHTI-pajoilla ja -pysäkeillä. Myös kouluttajia ja opettajia on koulutettu ohjausosaajiksi erilaisin koulutuksin ja webinaarein. Erjan mukaan verkostoyhtyössä on mallinnettu PUHTI-toimintaa ja valmisteltu lopputuotosta eli PUHTI-vihkoa.

Haasteena ovat olleet erityisesti ammatillisen koulutuksen muutokset ja niihin liittyvät YT-neuvottelut ja organisaatio- ja tehtävämuutokset. Erja toteaa, että ne ovat aiheuttaneet haasteita hanketyöhön osallistuvien kouluttajien ja ohjaajien pysyvyyteen ja osallistumiseen resurssien vähäisyyden takia. Myös henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta, ja se haastaa hanketoimintaa.

”Toivoisin, että PUHTI-pajat jäisivät toimimaan oppilaitoksissa, opiskelijat saisivat tukea ja ohjausta puutteellisiin taitoihinsa ja etenisivät opinnoissaan. Toivon myös, että kouluttajien mielissä herää uusia ajatuksia, kuinka omia toimintatapoja voisi kehittää, miten kohdata opiskelijoita ja ohjata heitä heidän haasteissaan kohti tutkintojen suorittamista ja työelämään liittymistä.”

Näin Erja Mölsä tiivistää toiveensa opiskelijan tukemiseen ja kouluttajien ajatusten uudelleen suuntautumiseen kehittävämmäksi ja ohjaavammaksi.  Kouvolassa pajamalli on jo jalkautettu ja siihen on tehty suunnitelma hankkeen jälkeiselle ajalle. PUHTI-pajoilla tarjotaan tukea ja ohjausta opiskelijoille mm. matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen, tietotekniikan ja elämänhallinnan alueilla. Pajojen tarve on nähty ja huolimatta resurssien niukkuudesta niitä on pystytty järjestämään tarpeiden mukaan. Kouluttajien toiminnan muutos on alkanut kouluksista, joiden avulla on saatu aikaan kouluttajien välistä yhteistyötä. Näin esimerkiksi ammatillinen kouluttaja ja S2-opettaja tekevät yhteistyötä opiskelijoiden hyväksi.

Uusille hanketoimijoille Erja lähettää vinkin: kysy rohkeasti neuvoa ja pyydä apua tarvittaessa. Yksin ei kannata murehtia vaan kokeneilta hankekumppaneilta ja viranomaisilta voi kysyä, jos on epätietoinen, miten toimia.  Erja neuvoo muutoinkin tekemään yhteistyötä, hanketyö on monesti tiimityötä. Käytännössä tehtäviä ja toimia voi palastella pienemmiksi, varata aikaa kalenteriin eri tehtäville, suunnitella etukäteen toimintaa, jos se on mahdollista.