Taito-hankekuulumisia: PONNU / Valo ja Silta

PONNU-hanke, uusin tulokas Taito-hankeperheessä, on aloitellut toimintaansa syksyn ajan. Nyt annammekin heille mahdollisuuden kertoa toiminnastaan. PONNU-hankkeen vastauksia ovat olleet pohtimassa Valo-Valmennusyhdistyksen (päätoteuttaja) ja Silta-Valmennusyhdistyksen projektityöntekijät Saara Sopanen, Taru Luuppala ja projektipäällikkö Elina Heine. Tällä kertaa annamme heidän kertoa toiminnastaan omin sanoin:

”PONNU –hankkeen käynnistymisestä on kulunut parisen kuukautta. Me, projektityöntekijät ja valmentajat Saara ja Taru, aloitimme hankkeessa samoihin aikoihin marraskuun alussa. Tätä ennen projektipäällikkö Elina Heine ja muut hanketoimijat olivat jo luoneet hyvää pohjaa hankkeen käynnistämiseksi.

Ensimmäisten viikkojen aikana olemme muun muassa tarkentaneet hankkeen ja siinä tarjottavan perustaitovalmennuksen tavoitteita sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Olemme osallistuneet erilaisiin koulutuksiin ja verkostoituneet perustaitoproblematiikkaan liittyen. On ollut ilo ja onni huomata kuinka monipuolisesti mukana olevilla toimijoilla on eri osaamista. Näistä saadaan varmasti rakennettua hyvä hankecocktail!

Aikuisten perustaitojen parantamiseen liittyy monia eri kysymyksiä, joihin olemme yhdessä lähteneet etsimään vastauksia. Hankkeeseen tulevat asiakkaat ovat kaikki erilaisia niin lähtötasoltaan kuin tarpeiltaan ja tavoitteiltaankin, ja näihin pyrimme vastaamaan perustaitovalmennuksien aikana. Valmennus viedään osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja epämuodollisia oppimisympäristöjä mikä luo omat haasteensa, mutta tietenkin myös mahdollisuutensa!

Valmentajan vinkkelistä toivomme tietenkin, että hankkeeseen mukaan tulevat asiakkaat hyötyvät perustaitovalmennuksista aidosti, ja että heidän hankkimansa taidot kantavat heitä eteenpäin elämässä. Pidemmällä tähtäimellä toivomme myös, että onnistumme luomaan pysyvämmän pajaympäristöissä toteutettavan perustaitovalmennusmallin, joka hyödyttäisi kuntouttavien palvelujen asiakkaita myös tulevaisuudessa. Työpajaohjaajia sekä valmentajia koulutetaan käyttämään hankkeen kautta hyväksi havaittuja menetelmiä jokapäiväisessä työssään.

Olemme itsekin uusia hanketyöntekijöitä! Alussa on hyvä totuttautua pieneen epävarmuuden tunteeseen sekä oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemiseen. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa kannattaa aina. Uusien asioiden ja menetelmien kokeilulle täytyy pitää avoin mieli, ja itseä on hyvä välillä muistuttaa, että teemme aidosti tärkeää työtä!”

Kiitos selkeästä tekstistä Ponnun toimijoille ja erityisen paljon tsemppiä toiminnan kehittämiseen!