TAITO-hankekuulumisia: OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille / Luksia

Projektissa on kehitetty aikuisten maahanmuuttajien digitaitoja.

Viikon viimeisen hankekuulumisen kertoo OSALLISENA VERKOSSA -hankkeen projektipäällikkö Marianne Seppä Luksiasta. Marianne kertoo, että OSALLISENA VERKOSSA -hankkeessa ollaan jo loppusuoralla. Otsikkokuvassa nähdään opiskelija, joka on ollut mukana hankkeessa kehittämässä digitaitojaan. Hanke on alkanut toukokuussa 2015 ja on päättymässä huhtikuun lopussa 2018. Projektin alkuvaiheessa kartoitettiin aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja ja heitä ohjattiin sekä tuettiin digitaalisten välineiden käyttöön. Marianne kertoo, että viimeaikoina projektin loppuvaiheessa on keskitytty enemmän hankkeessa kehitettyjen ohjauskäytäntöjen mallintamiseen, jalkauttamiseen ja juurruttamiseen. Se tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajien opettajia ja ohjaajia on osallistettu mukaan digiohjauksen suunnitteluun ja sitoutettu ohjauskäytänteiden ylläpitämiseen itsenäisesti hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa on tehty myös aktiivisesti valtakunnallista verkostotyötä tulosten jalkauttamiseksi.

Opettajia on rohkaistu integroimaan digitaidot osaksi opetusta

Hankkeissa hankaluutena on usein se, että jalkauttamisen pidempiaikaiselle prosessille ei ole aikaa. Marianne toteaakin, että hankkeet ovat ketterän ja nopean kokeilun paikkoja, mutta onneksi hanke on ollut kolmevuotinen, jolloin viimeisellä kolmanneksella on kyetty panostamaan aktiivisesti tulosten ja toimintatapojen jalkauttamiseksi organisaation toimintakulttuuriin. Hankkeen jälkeen projektitoimijat toivovat, että toimivat digiohjauksen käytänteet jäävät elämään. On myös tärkeää, että digitaidot integroituvat osaksi maahanmuuttajien opetusta ja ohjausta. Tavoitteena on näiden lisäksi vertausohjauksen mallin juurruttaminen maahanmuuttajien koulutukseen. Maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille on järjestetty useita koulutuksia, jotta he voisivat integroida digitaaliset välineet sulavaksi osaksi koulutusta. Opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien osallistaminen mukaan mallien suunnitteluun ja toteutukseen on sitouttanut myös toiminnan jatkamiseen. Oppilaitoksen johtokin on otettu mukaan suunnittelemaan sitä, miten hyvät käytännöt juurrutetaan organisaation toimintaan, kertoo Marianne Seppä.

Projekti on levittänyt ohjausmalleja valtakunnallisesti. Tässä kuvassa projektihenkilöstö Réka Aarnos (vas.) ja Marianne Seppä (oik.) ovat Oulussa.

Marianne lähettää seuraavia terveisiä uusille hanketoimijoille: ”Rohkeasti tekemään ja kokeilemaan! Kohderyhmää kannattaa kuunnella toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, jotta varmistetaan toimintamallien mielekkyys ja tulosten pysyvyys.”