TAITO-hankekuulumisia: Noheva / TAKK

NohevaTAKK-porukka esittelyvideon teossa

TAKK-hankkeissa on oltu aktiivisia viime aikoina. Nohevan toiminnasta kertoo Tuuli Oksanen. Aikaa on mennyt erityisesti Futural Skills -järjestelmän kokeilun parissa. Koekäyttöön järjestelmä on otettu TAKKin rakennusalan eräässä ryhmässä. Kokeilun avulla pyritään mm. päästä eroon kirjallisista työssäoppimisraporteissa, kun järjestelmä mahdollistaa osaamisen karttumisen raportoinnin erityisesti kuvia ja videoita hyödyntäen. Myös muut oppilaitokset etsivät tähän tarkoitukseen sopivaa välinettä, joten odottelemme myös täällä Omniassa kuulumisia Futural Skillsin toiminnasta. Tälläinen toiminta helpottaa myös opettajan työtä, kun koo ryhmän edistymisen näkee helposti yhdeltä näytöltä, toteaa Tuuli.

Tuuli kertoo, että Futural Skills-järjestelmän kokeilussa hankalinta on ollut syksyn aikana vastaan tulleet ajoittaiset resurssiongelmat. Resurssiongelmat ovat ammatillisen koulutuksen leikkausten tulosta. Leikkaukset ovat aiheuttaneet sen, että oppilaitoksessa mennään aika minimiresursseilla ja tilanteen vaatiessa opetustyö menee aina hanketyön edelle. Harmillisesti tästä johtuen jo suunniteltuja hankkeen asioita on välillä jouduttu lykkäämään paremmalle ajalle.

Kuvissa Noheva-tiimin esittelyvideon kuvausten materiaalia. Mennään siis rohkeasti kokeilemalla eteenpäin!

TAKKissa toivotaan, että Futural Skills saataisiin pysyvään käyttöön. Opiskelijat ovat pitäneet järjestelmästä ja mm. siitä rohkaistuneina järjestelmä onkin jo otettu kokeiluun myös parilla muulla koulutusalalla. Tuuli iloitsee, että Noheva-hankkeessa aiemmin kehitetty oppimisvaikeuksien kartoitusmalli onkin jo otettu TAKKissa käyttöön yleisesti. Hankkeessa seuraavaksi aiotaan keskittyä mm. hakeutumisvaiheen käytäntöjen ja henkilökunnan vertaistukimallin kehittämiseen. Näidenkin tulosten on tarkoitus jäädä elämään hankkeen jälkeen, toteaa Tuuli. Hankkeissa syntyneitä toimintoja on helppo jalkauttaa, sillä kehitystyötä tehdään jo lähtökohtaisesti yhteistyössä oman organisaation toimijoiden kanssa, Nohevassa erityisesti TAKKin Opiskelijapalveluiden kanssa. Tuulin mukaan uusista ideoista, kokeiluista ja tuloksista tiedotetaan mm. talon sisäisissä tilaisuuksissa ja intrassa, sekä tietenkin kahvipöytäkeskusteluissa.

Terveisissä uusille hanketyöntekijöille Tuuli lainaa luonnollisesti PuhtiTAKKia: ”Rohkeasti kokeilemaan ja tekemään!”