Taito-hankekuulumisia: Noheva / Omnia

Kerron tänään Omnian Noheva-osahankkeen toiminnasta erityisesti omasta näkökulmastani. Toimin sekä TAIKOJA- että Noheva-hankkeissa erilaisissa tehtävissä, joten voisi sanoa, että olen kaksoisagentti. Nohevassa toiminta on opiskelijalähtöistä: olemme lähteneet kehittämään toimintaa siltä kannalta, mikä hyödyttää opiskelijaa ja auttaa suoriutumaan opinnoista.

Tiedätkö sinä, mikä tämä keittiön laite on? Minä en tiennyt ennen hygieniapassi-verkkokurssin kuvauksia!

Itse olen mukana mm. S2-hygieniapassiverkkokurssin luomisessa. Mukana on erityisopettaja, S2-opettajia ja ammatinopettajia. Hygieniapassikurssin suorittaminen on maahanmuuttaneelle vieraskieliselle joskus hankalaa, etenkin niin, että täytyisi sisäistää mitä aiheesta puhutaan. Olemme kuvanneet 360-kuvia, joista on tehty interaktiivinen kuva thinglink, jossa on sekä sanastoa että omavalvonnan videoita. Videoiden tähtinä on opiskelijat itse. Tärkeää on ollut muistaa hankkia kuvauslupa opiskelijoita, jotta voimme saattaa videoita näkyviin. Toisessa projektissa testaamme digitaalisia ohjausvälineitä. Tällä hetkellä pohdimme Slackin käyttöä, Whatsapp ja Facebook on myös ollut mielessämme. Tästä jatkamme vielä kevään puolella. Keväällä on tarkoitus myös kehittää eteenpäin opetusmateriaalia lähihoitajaopinnoissa.

Otsikon kuva on videosta, jossa tehdään kylmien ruokien lämpötilan valvontaa. Tämä on hygieniapassin yksi omavalvontatehtävä. Videot on tehty yhdessä harjoittelijan, opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Olen aloittanut hankkeessa vasta lokakuussa 2017, joten oman paikan löytäminen ja tekemisen määrittely on ollut hankalaa. Itse toiminta pyörii kuitenkin eteenpäin ja saamme pikku hiljaa hankkeen projekteja pyörähtämään eteenpäin. Tavoitteena olisi, että keväällä olisi saatu aikaan verkkokurssi ja opetusmateriaalia.  Toivoisin, että erityisesti verkkokurssin saataisiin aidoksi toimivaksi selkosuomi-verkkokurssiksi, jonka avulla opiskelija voi tukea omaa oppimistaan ja nohevimmat voisivat vaikka käyttää alustaa itsenäisesti ennen hygieniapassikoetta. Digitaalisen ohjauksen yleistyminen voisi olla toinen näkökulma, joka voisi jäädä elämään. Kouluttajat siis rohkeammin verkkoon!

Hankkeessa tehdään paljon yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat testaavat materiaaleja ja ovat mukana tekemässä esimerkiksi videoita. Hankkeesta on puhuttu Omnian eri toimijoiden kanssa, joten esim. verkkokurssin valmistumista odottaa useampikin kontaktihenkilö. Testaajiakin on ilmoittautunut jo useita!

Uusille toimijoille haluan lähettää terveisiä, että alkakaa vaan tarmokkaasti tekemään ja ehdottelemaan asioita, niin pian löytää itsensä tekemästä vaikka mitä!