Taitava OPVA tuomassa apua ammatillisen koulutuksen aloittamiseen

Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Suomen Diakoniaopisto toteuttavat Taitava OPVA-hanketta vuosina 2018-2020 ja heitä on saatu yhteiseen  kuvaan : vas. projektipäällikkö Tiina Alhainen (Tavastia), projektisuunnittelija Anu Jalava (SDO) projektisuunnittelija Anu Konkariskoski (Tavastia) , projektisihteeri Päivi Aaltonen (Tavastia), projektisuunnittelija Leena-Maija Kenttämies (Tavastia). Kuvasta puuttuu projektikoordinaattori Vesa Silander (SDO)

Tavastian vetämässä hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti Suomen Diakoniaopiston kanssa opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Kehittämistyötä tehdään kuuden osa-aikaisen eri alojen osaajan voimin ja tavoitteena on mallintaa ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja rahoituksen niukkenemisen myötä kustannustehokkaita, vaikuttavia tapoja varmistaa tutkinnon suorittaminen eri aloilla. Perustaidoissa tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa ja hanke tuo keinot valmistella heille kestäviä tukirakenteita niin, että puutteet perustaidoissa eivät estä opintojen aloittamista tai tutkinnon suorittamista.

Hankkeen tuloksena syntyy valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva malli perustaitojen kehittämiseen osana ammatillisen tutkinnon suorittamista. Malli rakentuu niin, että oppilaitoksissa pilotoidaan erilaisia tapoja tukea perusvalmiuksiltaan heikkoja oppijoita ja saada tätä kautta suosituksia ja opetukseen suunnitelmia OPVA-opintojen järjestämiseen. Hankkessa tehdään myös opetusmateriaalia ja perusvalmiuksien kartoitusta, koulutetaan henkilöstöä teemanmukaisesti ja selvitetään OPVA-hankkeen vaikuttavuutta. Kunhan vauhtiin päästään, löytyy varmaan myös hankkeen oma blogi/Facebook-sivusto!