Taikojan tutkimusta ITK-konferenssissa

Tutkijat Mika Sihvonen ja Maarit Mäkinen ITK-konferenssissa 13.4.
Tutkijat Mika Sihvonen ja Maarit Mäkinen ITK-konferenssissa.

Esittelimme Taikojan ensimmäisiä tutkimustuloksia ITK-konferenssin tutkijatapaamisessa 13.4. Hämeenlinnassa. Kerroimme osatutkimuksessamme maahanmuuttajien digivalmiuksien haasteista sekä ratkaisuista oppimisessa ja osallistumisessa. Osatutkimuksemme tarkoituksena on selvittää miten tietotekniikan soveltamiseen liittyvät taitopuutokset vaikeuttavat maahanmuuttajien kotoutumista, millaisia haasteita ne asettavat aikuiskoulutukselle ja miten haasteisiin pyritään vastaamaan.

Tutkijatapaamisessa kerroimme alustavia havaintojamme Taito-ohjelmaan kuuluvista hankkeista, joita olemme haastatelleet, ja kytkimme nämä empiiriset tulokset aiempiin taitotutkimuksiin ja maahanmuuttajien tiedonhakuun liittyviin selvityksiin. Kerroimme esityksessämme digitaalisten palveluiden käyttövaikeuksista ja erityisesti maahanmuuttajanaisten syrjäytymisriskeistä. Pohdimme myös pedagogisia ratkaisuja ja opetusteknologisia keinoja digitaalisten valmiuksien parantamiseksi.

Esityksemme abstrakti löytyy ITK-konferenssin sivuilta ja artikkeli viimeistellään kevään aikana.