Taikojan selvitys koostaa hankkeissa tuotettuja malleja

Onko TAITO-ohjelmaan kuuluvassa hankkeessasi kehitetty ratkaisumalli perustaitojen parantamiseksi? Haluaisitko mallin osaksi Taikojan tekeillä olevaa selvitystä?

Selvityksen tarkoituksena on koostaa ja nostaa esiin joitakin TAITO-hankkeissa kehitettyjä malleja ratkaisuehdotuksina perustaitojen parantamiseksi. Ehdotettu ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi oppimisen väline, testi, valmennus tai ohjausmalli, jonka hanke on tuottanut. Ratkaisu ei ole useinkaan hankesuunnitelman mukainen, vaan hanketoiminnan kuluessa muotoutunut. Ratkaisumalli on sellainen, jonka pitäisi mielestäsi juurtua pysyväksi käytännöksi.

Jos hankkeessasi on ratkaisumalli, jonka haluat osaksi selvitystä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen Taikojan tutkijaan (Maarit Mäkinen). Malli pitäisi saada tuotteistettua lyhyeksi esitykseksi, jotta se voidaan esittää laajemmalle yleisölle. Koska hankkeita on runsaasti, mukaan voidaan ottaa vain yksi malli kustakin hankkeesta. Lisäksi hankkeen pitäisi olla alkutaipaletta pidemmällä, jotta malli on jo muotoutunut.

Teemme selvitykseen liittyviä lyhyitä hankehaastatteluita syksyn kuluessa.

Palaamisiin siis, Maarit Mäkinen