Kadonneen opiskelijan jäljillä, oppimista avoimissa ympäristöissä, osaamismerkkejä ja työn arkea vahvistamassa - Taikojan KV-webinaarin satoa

Taikojan kansainvälisen webinaarin (to 27.9.2018) kantavana voimana oli tarkoitus viedä suomalaista perustaito-osaamista myös rajojen ulkopuolelle. Senpä vuoksi webinaari päätettiin järjestää englanniksi iltapäiväaikana. Opintokeskus Siviksen tehokkaat asiantuntijat Marion Fields ja Eeva Jeronen olivatkin järjestäneet mukavat puitteet ja asiantuntevan puhujajoukon webinaarille. Ääneen pääsivät TAKKin Tuuli Oksanen (Noheva, Puhti, Tahti), TSL:n Mervi Ylitalo (Oppi-va – Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin), OK-Siviksen Minna Pesonen (Digipolku töihin) ja Erilaisten oppijoiden Sari Haapala (Taitotuunaajat). Kaikilla olikin paljon mielenkiintoista kerrottavaa joka lyhyeen 10 minuutin puheenvuoroon olikin hyvin saatu aseteltua.

Tuuli Oksanen kertoi meille erityisesti siitä, miten TAKK:n hankkeissa oli pelillistetty oppimista. Monelle Taito-toimintaan tutustuneille TAKK:n QR-koodirata onkin jo tuttu. Rata on kehitetty silmällä pitäen kouluttajien ja opettajien digitaitoja, mutta se on hyvin siirrettävissä opiskelijoiden oppimisprojekteihin. Opettajien digiosaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta heillä on riittävät valmiudet tukea myös opiskelijoiden digitaitojen kehittymistä. On huomattu, että rata on vaikuttava väline oppimisessa: itse tehden oppii paljon uutta digitaalisista menetelmistä ja välineistä. Opettajalle onkin tämän jälkeen helpompaa rakentaa opetusta, jossa digitaalisuus on läsnä. Oheisesta materiaalista voit lukea lisää siitä, miten QR-koodirata järjestetään sekä myös siitä, miten kadonneen opiskelijan voi löytää. Opiskelija on nimittäin toisessa pelissä kadonnut. Peli on rakennettu siksi, että ymmärrettäisiin perustaitojen tärkeys opiskelijan elämässä. Samaan aikaan pelissä tarvitaan tiimityötaitoja. Pelin aikana osallistujat pyrkivät ratkaisemaan mysteerin, pohtimaan puutteellisten perustaitojen vaikutusta opintojen etenemiseen sekä löytämään työkaluja ja tapoja, joilla tukea opiskelijan arkipäiväistä perustaitojen kehittymistä osana ammatillisia opintoja.

TAKK:n hanketoimijat mysteeripelin johdossa

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hankkeessa OPPI-VA työtä on tehty erityisesti työpaikoilla. Mervi Ylitalo kuvasi tilannetta, jossa aiemmin on ollut työpaikoilla yleinen käsitys, että työssä koettujen vaikeuksien syynä on yksilön ongelma. Hanke on lisännyt tietoa oppimisvaikeuksista ja siitä, miten ne ilmenevät työn arjessa. Hanke on kehittänyt yhdessä yritysten kanssa räätälöityjä tapoja tukea perustaitoja työssä ja näin parantaa työn sujuvuutta yksilön ja koko työyhteisön kohdalla.Työpaikoille on tarjottu tukea, jossa on kartoitettu kyseisen työpaikan pulmia ja tarjottu räätälöityä perehdytystä. Valmisteilla on työkalupakki, joka tarjoaa työpaikoille soveltuvia sovelluksia, apuvälineitä ja ohjeistusta näiden käyttöön. Hanke on edistänyt yrityksissä yhdenvertaisuutta: oppimisen pulmat eivät ole vain yksilön pulma, ja yhteisillä rakenteilla, tuella ja välineillä voidaan sujuvoittaa kaikkien työn tekemistä.

Digipolku töihin -hanke tarjoaa digiperustaitojen vahvistusta maahanmuuttajataustaisille oppijoille. Hankkeen projektipäällikkö Minna Pesonen esitteli hankkeen valtakunnallista toimintaa: hankkeella on digitaalisten taitojen vertaisohjaajakoulutuksia ja vertaisryhmiä, webinaarikoulutusta ja lopuksi tarkoituksena on luoda vertaisoppimiseen perustuva malli digitaalisten taitojen oppimiseen. Mielenkiintoista tietoa tuli myös osaamismerkeistä, joita hankkeessa on kehitelty niin vertaisohjaajille kuin digitaalisten taitojen vertaisryhmien osallistujille. Kaiken kaikkiaan hanke on kuitenkin menestynyt: osaavia vertaisohjaajia ja aktiivisia digitaalisten taitojen vertaisryhmiä löytyy jo ympäri Suomea.

Viimeinen puhuja oli Joensuun seudun erilaisten oppijoiden Sari Haapala. Hän esitteli Taitotuunaajat-hankkeessa kehiteltyä Oppimisen olohuonetta. Olohuonehan on mukava paikka, jossa voi olla omana itsenään. Niin myös Oppimisen olohuoneessa. Ihminen, jolla on pulmia perustaidoissaan on varmasti kouluaikana kuullut olevansa heikko. Oppimisen olohuone pyrkii kääntämään asiaa toisinpäin ja löytämään yksilön vahvuuksia ja tekemään niistä välineitä oppimisen sujuvoitumiseen. Aikuinen oppija saa tukea ja löytää paikan, jossa voi turvallisesti vahvistaa itsetuntoaan. Oppimisen olohuoneessa voimavarojen lisääntymisen ja harjoitusten avulla oppijalle avautuu uusia mahdollisuuksia työ- ja opiskeluelämässä.

Oppimisen olohuoneessa ollaan risteyksessä, oppimassa, tukemassa, löytämässä uutta.

Tapahtuman lopuksi puheenvuoro annettiin vielä Euroopan perustaitojen verkoston (The European Basic Skills Network) Alex Stevensonille. Hän toimii Yhdistyneen kuningaskunnan Oppimisen ja työn Instituutin (Learning and Work Institute, UK) matematiikan, englannin ja englanti vieraana kielenä -osa-alueiden johtajana. Alex Stevenson kehui suomalaisia innovaatioita ja kommentoi eri osa-alueita. Lopuksi hän kertoi vielä Euroopan perustaitojen verkostosta. Enpäs kerrokaan teille enempää, kuinka paljon Alex kehui suomalaisia. Sen voit itse kuunnella myöhemmin, kun webinaarin tallenne tulee saataville!