TAIKOJA-verkostotapaaminen 28.11.2016. Espoo

Aamupäivän seminaariosuudessa keskityttiin osaamisen tunnistamiseen Taito-hankeverkoston hankkeiden toiminnassa. Mukana Espoon Omniassa olivat seuraavat hankkeet ja organisaatiot:

  • Taitotuunaajat – Erilaisten oppijoiden liitto
  • Noheva – Kiipulan ammattiopisto
  • Työelämän ICT-taidot kaupan alalla – Turun yliopisto/RUSE
  • Puhti – Luksia, KVLAKK.
  • TAIKOJA – OK-Sivis, Tay, HAMK, Omnia,

Hankkeista ensimmäisenä esitysvuorossa oli Turun yliopiston RUSEn vetämä hanke, Työelämän ICT-taidot kaupan alalla, josta projektikoordinaattori Marjut Muhonen toi mm. esiin että tyttöjen ja poikien ICT-osaaminen ovat luonteeltaan erilaista, tytöt keskittyvät viestintään, poikien taidot ovat kokonaisvaltaisempia peli- ja koneenrakentelutaustasta johtuen. Hankkeen laatima verkkopohjainen testi antaa henkilökohtaisen palautteen, joka on osaamisen tunnistamisen kannalta tärkeää. Marjut Muhonen kertoi lisäksi, että vastaavan kaltainen testi on helppo ja nopea levittää organisaation läpi. Hankkeet voivat käyttää vapaasti RUSEn kehittämää testiä ja verkosta voidaan tarvittaessa tulostaa myös hanke- tai organisaatiokohtainen tulosraportti. Lopuksi keskusteltiin osaamisen tasosta esimerkiksi näyttötutkinnoissa. Opiskelijan taitopuutokset saattavat tulla yllätyksenä kouluttajalle.

Erja Mölsä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta kertoi Puhti-hankkeesta, joka panostaa ohjausosaamisen ja opiskeluvalmiuksien parantamiseen. Kouluttajien ohjausnäkemyksiä on myös kartoitettu laajassa kyselyssä. Myös TE-toimiston kanssa on järjestetty Puhti-valmennuksia mm. maahanmuuttajataustaisille. Puhti-hankkeessa haastavaa on löytää kaikille viidelle hankepartnereille yhteinen ohjausmalli, koska eri organisaatioissa on erilaisia perinteitä. Organisaation johtoportaalla on tärkeä rooli sitouttamisessa. Mukana on toisaalta isompiakin organisaatioita, joilla saattaa olla enemmän ohjausresursseja.

Taitotuunaajat-hankkeen Sarianna Reinikainen kertoi projektin ydinajatuksista. Tarkoituksena on rakentaa matalan kynnyksen epämuodollinen Oppimisen olohuone, jossa on aina paikalla helposti lähestyttävä vertaisopettaja. Esimerkiksi päihteistä irrottautuneet jälkikuntoutujat ovat yksi kohderyhmä. Hankkeen tuloksena on räätälöitävä yksilöllinen koulutusmalli. Kohderyhmät voivat olla moninaisia ja hankkeessa toivotaan, että myös keskinäistä vertaisosaamista syntyisi.

Iltapäivällä paikalle Omniaan ja verkon kautta etäosallistujina saapui osaamisen teemoista kiinnostuneita myös hankeverkoston ulkopuolelta. Tilaisuudessa vierailivat alustajina CIMOn osaamisvalidoinnin asiantuntija Anni Karttunen sekä Sitran Kalle Nieminen. Anni Karttunen toi esiin niitä yhteneviä käytäntöjä, joiden avulla EU-tasolla tarkastellaan ja arvioidaan osaamista. Kalle Nieminen on puolestaan kartoittanut suomalaisten näkemyksiä tulevaisuuden haasteista ja tässä kartoituksessa osaamisen tunnistaminen on nähty tärkeimmäksi haasteeksi. Kalle Nieminen toi lisäksi esiin Kompleksisuuden kuilun mallin (Casti), jonka perusajatuksena on monimutkaisien systeemien hallitsemattomuus. Kehitys on erittäin vahdikasta ja teknologisia edistysaskelia on vaikea ennustaa, kuitenkin tärkeissä kehityslinjoissa olisi tärkeää olla mukana.

Iltapäivällä TAIKOJA ja OK-Siviksen Marion Fields kertoi verkkopohjaisesta työkalusta, jolla voidaan tunnistaa vapaaehtoistoimijan osaamista
Iltapäivällä TAIKOJA ja OK-Siviksen Marion Fields kertoi verkkopohjaisesta työkalusta, jolla voidaan saattaa vapaaehtoistoimijan osaaminen näkyväksi

 

Sitran Kalle Nieminen Osaatko? - seminaarissa
Sitran Kalle Nieminen Osaatko? – seminaarissa