Taidolla töihin - hanke uskoo ihmisen kohtaamisen voimaan

 

Puskaradio on puhunut. Lohjan Apuomena ry:n toimiston ovi aukeaa ja sisälle apuomenatupsahtaa työ- ja opiskeluelämästä syrjäytynyt nuori.

Jutustelun alussa nuoresta saattaa tuntua, ettei hän osaa mitään ja sekin mitä osaa, on väärin, kuten pelaaminen. Haastattelija osaa kuitenkin osoittaa pelaamisessa kehittyneitä taitoja myös työelämässä hyödynnettäviksi taidoiksi.

Ennakointi- ja yhteistyötaidot sekä nopea reagointikyky ovat nykytyöelämässä hyödyllisiä osaamisalueita. Pian nuori piristyy silminnähden huomatessaan tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi.

Hankevastaava Gunilla Wikbergin mukaan usein juuri näin alkaa yhteistyö, jonka tuloksena kesken jääneet opinnot saatetaan loppuun, sovitaan työkokeilusta tai vaikkapa opinnollistetaan työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista yhdeksi tai useammaksi tutkinnon osaksi.

Yli puolet hankkeen asiakkaista on saavutettu ”puskaradion” kautta, eli Apuomenan työllistämispalveluista on kuultu tuttavilta.

Läsnäoleva hyväksyvä kohtaaminen onkin Gunillan mukaan tärkein elementti ihmisen auttamisessa. Tasapäistävä koulujärjestelmämme suosii niin vahvasti akateemisia taitoja, että itsensä huonommaksi ja osaamattomaksi tunteminen on saattanut lähteä jo päiväkotiajoita.

Ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen tunne saattaa alkaa jo varhaislapsuudessa, kun riittävän monta kertaa kohtaa ei-hyväksyviä katseita eikä tule autetuksi omana itsenään. Häpeä ja vähättely saattaa juurtua syvälle ja vaatii paljon korjaavia kokemuksia eheytymiseen ja itsetunnon parantumiseen.

Usein syrjäytyneellä henkilöllä saattaa olla takanaan toistakymmentä vuotta epäonnistumisen kokemuksia itsestään oppijana. Tämä kokemus heijastuu myös statukseen ryhmän jäsenenä ja on pahimmillaan kolhinut ihmisen sosiaalista- sekä minäpystyvyyttä melkoisesti.

Akateemisten taitojen testaaminen onkin usein vain henkilön uudelleen nöyryyttämistä, toteaa Wikberg. Tehokkaampaa on keskustella siitä, millaisia keinoja henkilö on vuosien saatossa kehittänyt itselleen selvitäkseen elämässä ja kehua häntä tästä kaikesta.

Usein on sattunut niinkin, että asiakas keskustelun lomassa oivaltaa, että rikkinäinen työhistoria johtuu nimenomaan lukemisen, kirjoittamisen tai matemaattisen ymmärtämisen vaikeuksista, joihin nykypäivänä löytyy paljon ratkaisuja ja  apukeinoja. Asiakas saattaa helpottuneena todeta: ”Aijaa en mää ookkaan tyhmä, mulla on vaan tällanen vaikeus, jonka kanssa pärjään näillä apukeinoilla…”

TE – toimistoissa ei ole aikaa henkilökohtaisin syvällisempiin keskusteluihin. Taidolla töihin -hankkeessa panostetaan ihmisen kohtaamiseen, kuulemiseen arvostamiseen ja aitoon läsnäoloon. Ihmisen oikea-aikainen auttaminen tässä prosessissa on tärkeää. Työkokeilussa lähdetäänkin siitä ajattelusta, että uutta opitaan maltillisesti. Autamme hyväksymään sen, että muutos on hidasta, vaatii aikaa ja rauhaa kasvaa vahvaksi.

Lue lisää Taidolla töihin hankkeesta Apuomena ry:n sivuilta:

http://www.apuomena.fi/?TAIDOILLA_T%C3%96IHIN_-hanke

Apuomena- Taidolla töihin-hankeesta haastateltavana hankevastaava Gunilla Wikberg