Suomen kieli on vaikea oppia - varsinkin jos suomalaiset puhuvat englantia

Tutustuimme tutkimustiiminä (Maarit ja Mika) Luksian maahanmuuttajille suunnatulle suomen kielen kurssille ja keskustelimme kurssilaisten kanssa perustaidoista. Millaisia taitoja täällä tarvitaan ja miten niitä opitaan?
Kyllä kielitaito on tärkein. Täällä sitä ei opi arjessa, kuten joissakin muissa maissa, vaan pitää käydä kursseilla. Teknologia valtaa globaalisti, joten digitaidot pitää olla kaikkialla.

Monikulttuurinen opiskelijaryhmä kertoi meille ammattiinsa liittyvistä vaatimuksista, omista vahvuuksistaan ja kokemuksistaan Suomessa. Monesti omia taitoja ei pääse hyödyntämään ennen riittävää kielitaitoa ja sopivaa ammattikoulutusta. Haasteina oman elämän rakentamisessa mainittiin kielitaidon lisäksi yrittäjäksi ryhtymisen vaikeudet, perhevelvoitteet opiskeluaikana, kommunikointivaikeudet suomalaisten kanssa ja julkinen liikenne joissain paikoin.

Kysyimme myös mitä he haluaisivat muuttaa Suomessa.
No kaikki on niin omissa oloissaan. Jos tervehdin, en välttämättä saa vastausta. – – Ehkä se on tämä kylmyys.

Keskustelumme maahanmuuttajaryhmän kanssa oli ainakin lämminhenkinen ja saimme tietää hieman lisää heidän taidoistaan ja toiveistaan. Ryhmäläisten päämäärätietoisuus ja aktiivisuus saivat kyllä vakuuttumaan heidän hyvistä mahdollisuuksistaan rakentaa hyvää elämää Suomessa tai missä tahansa yhteiskunnassa.

(sitaatit vapaasti suomennettuja)