Selvitys TAITO-ohjelmasta 11/2019

Selvitys

TAIKOJA II -hankkeen tutkijat Maarit Mäkinen ja Mika Sihvonen ovat koostaneet selvityksen, jossa tarkastellaan TAITO-ohjelmassa mukana olleiden, lähinnä jo päättyneiden tai pidemmälle edenneiden hankkeiden tuloksia yleisellä tasolla. Tutkijat löysivät hankkeiden kehittämistä toteutuksista 6 kategoriaa: 

  • Uudet oppimisen välineet ja ympäristöt
  • Testit
  • Vertaisoppiminen ja tutorointi
  • Valmennukset erityisryhmille
  • Uudet pedagogiset ohjausmallit
  • Tukeminen ja silloittaminen

Tutustu selvitykseen tästä linkistä (*.pdf)