Puhti-hankkeen vieraana Kouvolassa

Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen uusi B-rakennus

Perjantaina 19.2. Taikoja-tutkijat ajelivat VR:n kyydillä Kouvolaan. Tapasimme Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen uudenkarheassa B-rakennuksessa Puhti-hankkeen Sarin, Tuijan ja Erjan. Puhti – Ohjauksen tahto ja taito -hankkeen tausta nojaa Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan (NAO) ja PIAAC-tutkimuksen tuloksiin, jotka oli aikuiskoulutuksen piirissä jo aiemmin ennakoitu. Perustaitojen (luku, numero, ICT) puutteet muodostuvat hyvin kuormittavaksi aikuiskoulutusorganisaatiolle varsinkin silloin kun käytössä ei ole selkeitä järjestelmiä perustaitojen parantamiseen ammatillisen koulutuksen aikana. Tämän päivän ammattiosaaminen edellyttää vankkoja perustaitoja, kuten lääkelaskentataitoja lähihoitajalla tai huoltoselosteen kirjoittamista automekaanikon ammatissa. Myös opiskelu- ja elämänhallintataidot saattavat edellyttää tukea. Pidemmät poissaolot paljastavat pudokkaat ja heidän saamisensa takaisin koulutuksen piiriin on erittäin haastavaa, sillä aikuiskoulutus on pohjimmiltaan itsenäistä. Kehittämistyö on tarpeellista, sillä negatiivisia keskeytyksiä ei haluta.

Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen uusi B-rakennus
Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen uusi B-rakennus

Puhti-hanke lähestyy aikuiskoulutuksen perustaitohaasteita kahdesta suunnasta. Digitaalisen osaamiskartoituksen avulla opiskelijat voidaan ohjata eri perustaitomoduuleihin (numero-, luku-  ja oppimisvalmiudet). Tärkeänä osana on opetuksen henkilökohtaistaminen joka kulkee ammatillisen koulutuksen rinnalla. Tarjolle on suunniteltu esimerkiksi tukiopetuspäiviä tai perustaitokokonaisuuksia koulutuksen alussa. Toinen Puhti-hankkeen tulokulma on ohjaustyökalu, jota voidaan tarjota kouluttajillle ja pysyväksi malliksi oppilaitokseen. Kouluttajan ammatti-identiteetin muutos tehdään näkyväksi – kouluttaja pohtii mitä tekee työssään ja millainen ohjaus kuuluu omaan opettajan rooliin. Myös johdon näkemys tärkeä, jotta kaikki saadaan sitoutettua mukaan ohjaamisen kehittämiseen. Toisaalta ohjauksen rajat ovat myös tärkeitä tunnistaa, opettaja ei voi kantaa huolta opiskelijan pärjäämisestä oman työssä pärjäämisensä ja jaksamisensa kustannuksella.

TAIKOJA-hanke on mukana Puhti-hankkeen vetämässä kouluttajien ohjauskartoituksessa, jossa tarkastellan kouluttajien näkemyksiä ohjaustoimintaan. Aiheesta on tulossa yhteisjulkaisu myöhemmin tänä vuonna.