Puhti-hankkeen väliseminaari 23.11.2016

Puhti – Osaamisen tahto ja taito -hankkeen väliseminaariin, Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen (KVLAKK) tiloihin oli kokoontunut nelisenkymmentä henkilöä. Aamupäivällä Haaga-Helian Kaisa Räty puhui erityisen tuen tarpeesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Henkilökohtaistaminen ja oppijoiden yksilölliset polut nähdään tärkeinä välineinä ja ohjausosaamista tulisi viedä laajasti opetusväen pariin. Myös asenteissa on parantamisen varaa. Aikuisen oppimisvaikeudet tulisi ensin hyväksyä, jotta ongelmaan voidaan tarttua.

Suvi Pienisaari
Suvi Pikkusaari

Psykoterapeutti Suvi Pikkusaari esitteli malleja ratkaisukeskeiseen ohjaamiseen. Hän mainitsi, että usein kiinnitetään liiaksi huomiota ongelmiin ja puutteisiin, kun tarkastelua voi kuitenkin siirtää vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien suuntaan. Ohjaustilanteessa ohjattava saattaa vastata kysymykseen ilmauksella ’en tiedä’ ja tämä saattaa merkitä monia eri asioita, kuten esim. vastaajan kokemaa luottamuspulaa tai vaihtoehtojen puutetta, eikä välttämättä epätietosuutta.

Iltapäivän aikana kuultiin esityksiä Puhti-hankkeen osatoteutusten tilanteista:

Kouvolan aikuiskoulutuskeskus (KVLAKK) toteuttaa hankkeen koordinointia, sekä kerää hankkeeseen liittyvän arviointitietoa.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä (SSKKY) Puhti-toteutus käsittää oppimisvalmiuksia tukevia opintoja, kuten digitaitojen kehittämistä Digipaja-toiminnan avulla, jossa datanomiopiskelijat huolehtivat ohjauksesta. Myös luotsiohjausmenetelmää on hyödynnetty mm. tutkinnonsuoritussuunnitelmien laadinnan tukemiseen. Salossa aikuisoppijoiden perustaidot on havaittu paikoitellen haastaviksi ja mm. numerotaitojen parantamiseen on panostettu. Keskeytyksiä on saatu vähennettä huomattavasti, kun opiskelijat on sitoutettu työssäoppimisen kautta ja ohjausta tarjotaan jatkuvasti. Salossa hyviä pedagogisia käytäntöjä jaetaan kuukausittain PG-baarissa, jonne eri alojen opettajat kokoontuvat.

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (LUKSIA) Puhti-osatoteutuksessa tärkeässä roolissa on mentoroinnin kehittäminen. Ohjaustilanteessa vertaisohjaaminen viedään tilaan, jossa on mahdollisuus keskittyä teemoihin rauhassa.

Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) Puhti-tiimi osallistuu ohjausosaamisen kehittämiseen hyvin monesta tulokulmasta. Digitaaliset menetelmät, kuten digisuunnistus ja Green Screen -videoiden teko ovat olleet kouluttajien testattavina. Digituutorit toimivat samaan tapaan kuin Salon toteuttama Digipaja. Oppimateriaalit, ohjeaineistot sekä osaamismerkit ovat samoin osatoteutuksen tärkeinä kehittämisen kohteina.

Päivän lopuksi Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (EKAMI) Ohjauskuoro vei ohjaussanomaa eteenpäin laulumusiikin keinoin.

EKAMIn Ohjaus-kuoro
EKAMIn Ohjaus-kuoro