Perustaitotesti käyttäjien näkökulmasta

TAIKOJA-hankkeessa kehitetty Perustaitotesti.fi on suunniteltu luku- ja numerotaitojen sekä tietoteknisten taitojen arviointiin. Testin tarkoituksena on kertoa suuntaa antavasti millaiset perustaidot ovat tarpeellisia arjessa toimimiseksi sekä herättää aiheesta keskustelua.

Käyttäjäkokemusten selvittämiseksi toteutimme keväällä 2021 haastattelututkimuksen, jonka lisäksi keräsimme testiin liittyvää keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää mitä vaikutuksia testillä on ollut, ja millaisia ajatuksia sekä keskustelua testi on herättänyt. Haastatteluihin osallistui 14 aikuista. Sosiaalisen median aineisto koostui Facebook-kommenteista ja keskustelufoorumeiden viestiketjuista (yhteensä 78 kommenttia) aikavälillä 2017-2020. Aineisto analysoitiin keskittymällä testin vaikutelmista käytävään diskurssiin sekä testin tarkoituksenmukaisuuteen.

Testin tuottamasta datasta saimme lisäksi määrällistä tietoa testin käyttämisestä sekä testistä suoriutumisesta. 

Lue selvitys: Mäkinen, M. & Sihvonen, M. (2021) Perustaitotesti käyttäjien näkökulmasta