Perustaitoja vahvistamalla kohti parempaa elämänlaatua

ihmisiä keskustelee pöydän ääressä

Vuosi täyttyy erilaisista teemapäivistä ja -viikoista. Kevään korvalla on kuitenkin erityisen tärkeä teemaviikko: lukuviikko. Lukuviikko järjestetään 20.-26.4.2020. Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana kirjastot ja koulut ympäri Suomen juhlivat lukemista. Kevään 2020 poikkeusolojen aikana Lukuviikko järjestetään virtuaalisesti, kuten monet muutkin tapahtumat tänä keväänä.

Lukutaito – perustaidoista tärkein?

Lukutaito on tärkeä perustaito. Olisiko jopa tärkein? Yhteiskunnassa toimimiseen tarvitaan monipuolisia luku-, numero- ja digitaitoja. Nämä perustaidot kuuluvat kaikille kansalaisille ja ne ovat taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa toimimiseen, työn tekemiseen, omiin asioihin vaikuttamiseen ja oikeastaan kaikkeen. Jokaisella on oikeus elinikäiseen oppimiseen ja taitojensa päivittämiseen sekä kehittämiseen.

Kansalaisen perustaidot -hanke on kehittänyt Kaikkien-mallin aikuisten perustaitojen opettamiseen. Malli perustuu Englannissa Manchesterin seudulla kehitettyyn Citizens’ Curriculum -malliin. Malli sai Englannissa sysäyksen PIAAC-tutkimuksen tuloksista, jossa todettiin suurella joukolla aikuisista ovat puutteelliset perustaidot. Myös Suomessa joka kymmenennellä aikuisella on puutteita lukutaidossa.

Kaikkien-mallissa perustaitojen oppiminen perustuu arkielämän haasteiden ratkomiseen. Malli on oppijakeskeinen, liikkeelle lähdetään oppijan tarpeista ja omista lähtökohdista. Mallissa pyritään parantamaan perustaitoja samanaikaisesti. Lukutaito on avain moneen haasteeseen.

Tavoitteena elämänlaadun parantuminen

Lukutaitoa tarvitaan kaikkialla. Digitalisoituva yhteiskunta ei vähennä sen merkitystä. Perustaidoilla, luku-, numero- ja digitaidoilla on joko suoraan tai välillisesti yhteyttä elämäntaitoihin (life skills). Kaikkien-mallissa oppijaa kannustaa oppimisesta saatava elämänlaadun parantuminen. Tahto ja taito kehittää elämäänsä luovat pohjan elinikäiselle oppimiselle.

Mallin oppimistapa valmentaa myös aktiiviseen kansalaisuuteen. Tämä tapahtuu vahvistamalla oppijan uskoa ja kykyä tarttua vaikuttamismahdollisuuksiinsa yhteiskunnassa ja omassa elämässään. Ryhmä on tärkeässä roolissa Kaikkien-mallissa. Mallissa opitaan yhdessä, kannustavassa ilmapiirissä ja jokainen mukana oleva on tärkeä osa ryhmää.

Kaikkien-malli taipuu moneen

Kaikkien-malli on helposti käyttöönotettavissa: sen taustaa, teoriaa ja käyttöopas on hankkeen nettisivuilla kaikkienmalli.fi. Malli toimii monessa: ammatillisessa koulutuksessa, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, järjestöissä, työvoimakoulutuksessa ja maahanmuuttajien kanssa. Ryhmä kootaan tietyn teeman ympärille ja tämä teema on yhteinen kaikille. Tämä liittää oppijat yhteen, vaikka henkilökohtaiset tavoitteet voivat olla erilaiset.

Voimaantuminen ja tunne oman elämän laadun parantumisesta eivät ole pieniä tavoitteita. Kaikkien-mallin koulutuksissa mukana olleena voin sanoa olleeni todistamassa näitä huikeita tuloksia.

Kaikkien-malli on yksi Taito-hankeperheen kehittämä tapa tarttua ajankohtaiseen perustaitoteemaan. Aina on hyvä hetki vahvistaa perustaitoja. Perustaidot kuuluvat meille kaikille, koska yhteiskunta tarvitsee meitä kaikkia.

Virpi Markkanen
asiantuntija, Opintokeskus Sivis
Kansalaisen perustaidot -hanke

TAIKOJA II:n blogissa julkaistaan lukutaitoon liittyviä tekstejä lukuviikolla 20.-26.4.2020. Osallistu myös hankkeesi kanssa lukuviikkoon esimerkiksi somessa tunnisteilla #lukuviikko2020 ja #luovuuttailmassa!