Osaamisen tunnustamisesta aitoa hyötyä - vierailimme Toske-ohjelman seminaarissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen puhuttavat yhä laajempaa joukkoa toimijoita, mikä kävi ilmi Espoon kaupungin työvaltaista oppimista kehittävän Toske-ohjelman seminaarissa 7.2. Ohjelman tavoitteena on kehittää työkokeilujaksoja niin, että niistä kertyvä oppiminen on mahdollista hyödyntää sujuvana siirtymisenä opintoihin jakson jälkeen ja nopeuttaa opintoja.

Aamupäivän aikana kuulimme myös koulutuskuntayhtymä Omnian rehtorin Sirkka Wimanin näkemyksiä ammatillisen koulutuksen reformista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ja ohjaus ovat siinä mielessä tärkeitä aiheita, että niiden avulla on pystytty lyhentämään opiskeluaikoja ammatillisissa oppilaitoksissa ja lisäämään aidosti opiskelijakeskeisyyttä. Wimanin mukaan yleensä uskotaan, että jo työelämästä kokemusta hankkineet aikuisopiskelijat hyötyvät osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöistä eniten, mutta myös monella nuorella on harrastuneisuuden kautta saatua osaamista, joka saadaan hyvin tunnistettua ja tunnustettua osaksi ammatillisia opintoja.

Harrastuneisuuden kautta saadusta osaamisesta saatiin esimerkki Suomen Partiolaisilta ja erityisesti vuonna 2016 toteutetun Roihu-suurleirin yhteydessä kokeillusta vapaaehtoistyön opinnollistamisesta. Suomen Partiolaisilla ja Sitralla on käynnistynyt Kovaa osaamista -niminen yhteishanke vapaaehtoistoiminnasta saadun osaamisen entistä laajemmasta hyödyntämisestä. Suomen partiolaisten osuuta esitteli Juuso Luomala ja Sitran osuutta Perttu Jämsén.

Sitralla on itsenäisyyden juhlavuoden Ratkaisu100 -innovaatiokilpailu, jossa etsitään uusia keinoja edistää saada kaikkien osaamista esiin. Ideoita voi vielä lähettää kilpailuun, mutta nyt on jo kiire: haku päättyy 13.2.2107.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa keskeistä on oppija itse ja hänen pärjäämisensä paitsi opinnoissa ja työmarkkinoilla, myös osallistumisessa lähiyhteisöjen toimintaan ja kansalaisina, mikä kävi myös aamupäivän esityksistä ilmi. Taikoja-hankkeessa tuemme yksittäisten hankkeiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä, ja meillä on käynnissä muutakin aiheeseen liittyvää tämän vuoden aikana, joten kannattaa seurata tätä blogia!