Osaamisen kehittäminen

”Osaaminen on monitahoinen käsite. Nykypäivän työ edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja sopeutumista muutoksiin. Pelkkä tutkinnon kautta hankittu osaaminen tai pätevyys ei riitä, vaan tärkeää on kyky soveltaa osaamista käytäntöön. Osaaminen on tiedon ja taidon monipuolista hyödyntämistä, organisointikykyä, ryhmätyöskentelytaitoja, muutokseen sopeutumista, arviointia ja jatkuvaa oppimista.”

Taikoja-hankkeen tiimissä mukana oleva KTT Minttu Lampinen pohti osaamisen kehittämisen käsitettä erityisesti myyntityön yhteydessä blogissaan, joka julkaistiin Hämeen Ammattikorkeakoulun verkkojulkaisussa. Mietteet osaamisen kehittämisestä ovat toivottavasti avuksi myös hankesuunnitelmia tehtäessä!

Lue koko juttu!

 

Artikkeli on aiemmin julkaistu: Lampinen, M. (10.6.2016). Askeleet myyntiosaamisen kehittämiseen. HAMK Unlimited: Professional.