Numerotaidoista hankeperheessä

Matikkakummit, matikkapaja, matematiikan rastipajat,
jaetut linkit olemassa oleviin materiaaleihin ja perustesteihin, vinkit matematiikan opiskeluun, blogikirjoitukset matematiikan oppimishaasteista.

Paljon ja monipuolisesti on tehty asioita matematiikan eteen hankeperheessä. Hienoa on, että materiaalit ja kirjoitukset ovat kaikkien hyödynnettävissä, vaikka osa hankkeista on jo lopettanut toimintansa. Vaatimustasoa löytyy ihan alkeista haastavampiin tehtäviin. Uskon, että tästä kattauksesta löytyy moneen tarpeeseen tehtäviä ja motivoivia kirjoituksia. Alle on kerätty muutamia nostoja. Lisää löytyy TAIKOJA.FI -sivustolle linkitettyjen hankkeiden sivuilta.

Noheva -hankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin aikuisille soveltuvia testejä, joilla oppimisen hidasteita voidaan tunnistaa. Pelillisyys on tekemisessä vahvasti mukana. Kännykälle ladattavissa olevan sovelluksen avulla pääsee testaamaan osaamistaan mm.  yksikkömuunnoksissa, verrannossa, prosenteissa ja murtolukulaskuissa.

(ohjevideo: https://youtu.be/XjZsgQTnt0M)

Jouluisessa pakohuonepelissä päästään auttamaan muoria joulupuuhissa. Tiiminä suoritettava tehtävä auttaa huomaamaan muiden tuen merkityksen. Yhdessä tekeminen on mukavaa ja jos jokin asia ei suju, muilta tiilimäisiltä voi hakea apua. Kaikesta selvitään – yhdessä. (Linkki materiaaliin: https://drive.google.com/file/d/1XyPg5OGpQAbZV_LOgcn1-C7Jgs4X0jNV/view)

OPPIJA ikä kaikki tarjoaa mielenkiintoisia blogikirjoituksia perustaidoista, mm vinkkejä matematiikan oppimiseen. (https://blogs.tuni.fi/oppija/numerotaidot/matematiikan-oppimiseen-liittyvia-vinkkeja/)

Oppimisen olohuoneessa osallistujat saavat yksilöllistä tukea mm. matematiikan harjoittelussa. Aikuisten erilaiset tavat oppia ja hahmottaa oppimaansa huomioidaan opetuksessa. Asiasisältöjä ovat mm: peruslaskut, prosentit, yksinkertaiset yhtälöt, murtoluvut ja mittayksikkömuunnokset. (Kuopiossa toimiva olohuone: https://www.eoliitto.fi/mita-me-teemme/oppimisen-olohuone/oppimisen-olohuone-kuopio/)

Osaan! -hankkeessa viedään Osaan keittiö keittiömatematiikkaa reseptien kautta mielenkiintoisesti numeroiden lukemisen ja ymmärtämisen pariin. Tutuksi tulevat mm. kilohinnat, litrahinnat ja murto-osat. (https://osaansuomessa.fi/wp-content/uploads/2021/01/Osaan-keittio%CC%88matematiikkaa-final.pdf)

Matikkakummeissa toimitaan Turun alueella nuorten tukena heidän opinnoissaan. Useimmat kummit ovat eläkkeellä ja antavat tärkeän ja tarpeellisen panoksen matematiikan oppimisessa. Yksi kummilapsi totesi, ettei olisi pärjännyt omalla lähtötasollaan nykyisissä opinnoissaan ilman ihanaa eläkekummiaan. Uskon, että samalla kannalla ovat muutkin oppeja saavat. Upeita kohtaamisia.

Ponnu-hankkeessa kehitettiin valmennusmallia pitkään työelämän ulkopuolella olleiden aikuisten perustaitojen vahvistamiseksi. Sivulta löytyy innostava kirjoitus mm. siitä, mihin matematiikkaa arjessa tarvitaan. Materiaalipankista (http://ponnu.valo-valmennus.fi/valmennusmateriaali/) löytyy kattava harjoitteluaineisto ratkaisuineen mm. mittayksiköiden muunnoksista, rahan käytöstä ja viivästyskoron laskemisesta.