Nohevan verkostoseminaarissa OMNIAssa 22.3. taottiin selvää suomea!

 

Lähes 50 osallistujaa kuunteli kiinnostuneena aamupäivän esityksiä ja jakaantui iltapäivän neljälle eri pajalle kohdatakseen jälleen Sampolassa päätöskahveille. Ainoa, mikä hieman pisti silmään, oli tällä kertaa naisvaltaisuus sillä vain kolme miestä oli uskaltautunut takomaan suomenkieltä.  Hyviä esimerkkejä ja havaintoja saimme kuulla, ja nimenomaan haettiin kytköksiä työelämään ja hyötyä. Kuultiin Matti Matikaisen kertomana uudesta ”Osaamosta” mikä on käynnistynyt OMNIAssa ja tarjoaa apua ja nopean väylän aikuisopiskelijan näytöille ja unholaan jääneiden yto-aineiden preppaukseen. Inkeri Lehtimäki Aalto yliopistosta kertoi tutkimuksestaan kielitaidon kehittymiseen liittyen; esimerkkeinä hoitoalan opiskelijat. Ammattikieli ja -sanasto kehittyy työssäoppimisen yhteydessä, mutta sosiaalinen kanssakäyminen ja siihen kuuluva kielenkäyttö vaatii oman harjoittelunsa- integrointi työyhteisöön on tässä etusijalla! Myös tietyt työtehtävät ja -alat eivät edistä arkikielenoppimista; heikolla suomenkielellä kommunikoiva opiskelija sijoitetaan helposti sellaisiin yksinäisiin tehtäviin, jossa kielenkäyttöä ei tarvita. Tietyt alat, kuten kiinteistönhuolto, siivoaminen, vahtimestarina toimiminen eivät myöskään työtehtävinä nopeuta kielen oppimista. Työjärjestelyihin kuitenkin voi ja pitää vaikuttaa tarjoamalla vaihtelevia työtilanteita, mahdollistaa havainnointia, tarjota työparia, suunnitella yhdessä, muistaa perustella ohjeet ja hyödyntää yhteisiä kahvi- ja lounastaukoja.

Muutamia työtilanteita käytiin myös videoituna läpi, ja hoitajan on osattava myös potilaalle selittää mitä hänelle tehdään,ja miten eri hoitotoimenpiteitä perustellaan, on osattava esittää selkeitä kysymyksiä ja ymmärtää vastaukset. ”Hoitoslangin” ja yleiskielen välinen ero ja käyttö on myös oivallettava ja S2-opettajaa toivotaan työpaikalle tutustumaan ja ohjaamaan juuri oman alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa! Oman kotikielen käyttö toki sallittua, mutta jos mahdollista, olisi rohkaistava opiskelijaa myös kotitilanteissa käyttämään suomea jos vaan mahdollista! Saimme kuulla KEUDAlta löytyvän opas harjoitteluun-nohevalaisia on jakaantunut seitsemään eri toimintayksikköön; Kiipula vetäjän roolissa.

Hyrian ja Omnian opiskelijat pääsivät myös kertomaan omista suomenkielen opinnoistaan, ja tarvetta kielitaidon kehittämiselle tosiaan on; sekä keskustelutilaisuuksia että varsinaisia oppitunteja saisi olla lisää!

Myynnin ammattitutkinnon selittäminen selkosuomeksi oli sitten Marjo Siekkisen ja Annukka Honkasen vastuulla, ja työ on valmis ja saanut kiitosta. Lounaan jälkeen osallistujat jakautuivat viiteen eri ryhmään ja kiersivät opastajien /kellokallejen johdolla eri työpisteissä jossa selkiinnytettiin eri työtapoja- digitalisesti tehtävä matikantesti ei ihan helppo ollut, it-testistä puhumattakaan, hygieniapassista saivat maallikotkin täsmennystä jotta tiedetään että tarjottavan ruoan pitää olla 60oC….Lisää oli myös tarjolla äidinkielen kiemuroita siihen liittyvine selkoistamisineen, asioiden ja aiheiden jaksottamista esittämistä selkiinnytettiin myös ja apuvälinekeskus tarjosi eri vaihtoehtoja edullisesti esimerkiksi lukihäiriöiselle tai henkilölle jolla keskittymis- ja kielivaikeuksia. Kaiken kaikkiaan kovin kattava satsaus ja näin taas kävi että päivä loppui kesken – viimeisten pajojen myötä porukka pikkuhiljaa hajaantui eikä varsinaista loppukeskustelua päästy kuulemaan – toivottavasti osallistujat kuitenkin ovat muistaneet täyttää palautelomakkeen jonka www-osoitetta jaettiin ?  Lataus täyttä tavaraa suomeksi – kiitos, herätti ajatuksia ja tuli tarpeeseen!