Monipuolista opiskelu ja -työelämävalmiuksien parantamista

TAIKOJA-hankkeen tutkijat matkustivat maaliskuun viimeisenä päivänä Taitotuunaajat-hankkeen vieraiksi Helsingin Kaisaniemeen, jossa Oppimisen olohuone aikuisille -konsepti on äskettäin aloittanut toimintansa.  Kyseessä on rauhallinen, joustava, tuettu ja oppimisen työkaluja tarjoava oppimisympäristö oppimistehtävien suorittamista varten esimerkiksi tutkintoa suorittavalle, oppimisvaikeudesta kärsivälle aikuisopiskelijalle. Hanke on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja Olohuoneessa on vieraillut jo runsaasti aikuisoppijoita, vaikka varsinainen konseptin markkinointi on toistaiseksi ollut pienimuotoista.

Aikuisten oppimisvaikeudet, kuten lukivaikeus ovat huomattavan yleisiä, mutta myös vaiettuja haittoja työ- ja opiskeluelämässä. Oppimisvaikeuksisen on usein ponnisteltava valtava määrä selviytyäkseen muille helpoista tehtävistä ja lisäksi aiheeseen liittyy häpeää ja asenteita, joissa oppimisvaikeudet saatetaan aiheetta linkittää yleisesti heikkoon työ- tai opiskelukykyyn tai esimerkiksi motivaatioon. Oppimisen olohuone aikuisille -konseptia on tarkoitus viedä myös Helsingin ulkopuolelle. Samalla se osaltaan pyrkii hälventämään oppimisvaikeuksiin liittyviä ennakkoluuloja ja rohkaisemaan aikuisoppijoita hakemaan apua oppimisvaikeuksiin.

Lisää Oppimisen olohuoneesta: http://www.lukihero.fi/oppimisen-olohuone/

– – –

TAIKOJA oli menneen viikon aikana yhteydessä myös VALO-Valmennusverkostoon. VALO-Valmennus tarjoaa ammatillisia aikuisopintoja tekeville mahdollisuuden suorittaa tutkinnon osia aidoissa ammatillisissa kohteissa. Valmennuskonseptin keskeisenä osana on oppimaan oppimisen korostaminen sekä aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Keskustelimme samalla yritysyhteistyöstä, jonka käynnistämisessä on monella Taito-ohjelman hankkeella ollut alkukankeuttakin. VALO-Valmennuksessa paikalliset yrityskontaktit voivat olla varsin pienimuotoisiakin. Esimerkiksi yritykseltä saatetaan lainata työskentely-ympäristöä tai erikoislaitteistoa tutkinnon osan suorittamisessa ja ammatillisen taidon harjoittelemisessa.

Lisää VALO-Valmennuksesta: http://valo-valmennus.fi/