Miten johtaa itseään hanketyössä?

Hanketyön työtehtävät ovat monesti hyvin vaihtelevia. Yllätyksiä tulee, aina kaikki ei suju suunnitelmien mukaan ja rutiineja voi olla hankala luoda. Yhteistyötä tehdään niin oman organisaation, hankekumppaneiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Työn hoitaminen menestyksekkäästi muuttuvissa ympäristöissä ja tilanteissa vaatii itsensä johtamisen taitoja.

Sanna Fäldt ja Sanna Salovuori valmennustoimisto Braversista jakoivat Taito-hankkeiden toukokuun verkostotapaamisessa vinkkejä, miten johtaa itseään ja omaa työtään, kun organisaatio ei ole pysyvä ja staattinen.

Hanke- ja projektityön kuusi kuningasvinkkiä


1. Ole jämäkkä! Tunne rajasi, äläkä pelkää kommunikoida niitä.

Itsensä johtamisessa jämäkkyys on hyvä asia. Kerro rohkeasti rajasi muille.

2. Priorisoi.

Aikaa on harvoin liikaa ja sen takia on tärkeää priorisoida se, miten ajan käyttää. Realistisuus ajan käytön suunnittelussa on tärkeää.

3. Pidä oma pää kylmänä tilanteessa kuin tilanteessa.

Usein tulee vastaan tilanteita, joissa pitäisi venyä samaan aikaan moneen suuntaan. Tällöin on tärkeää osata hallita tunteitaan ja omata reflektiokykyä. Reflektiokyvyn avulla tunnistamme itsessämme tapahtuvia prosesseja, kuten ajatuksia, tunteita ja toimintatapoja. Stressin vallitessa pään pitäminen kylmänä, suunnitelmallinen toiminta ja rauhallinen priorisointi auttavat eteenpäin – tällöin oma paniikki ei nouse esteeksi.

4. Ole avoin ja viesti riittävästi. Vaadi samaa muilta.

Viesti mieluummin liikaa kuin liian vähän. Oman työhyvinvoinnin ja projektin sujuvuuden kannalta tiedonjako on ensiarvoisen tärkeää.

5. Ole oman työpäiväsi ruhtinas.

Ota määrätietoisesti vastuu oman työpäiväsi kulusta! Mieti yksi tai kaksi tärkeintä asiaa, jotka haluat saada työpäivän tai muun selkeän aikamääreen aikana tehdyksi.

6. Irrallisuuden tunteen hyökyessä yli: muista mihin kuulut.

Työyhteisöt vaihtuvat ja hanketyötä tehdään usein myös yksin. Irrallisuuden tunteesta yli pääsemisessä auttaa jämäkkä, selkeä tietoisuus siitä keitä olemme, mistä tulemme ja millä arvopohjalla työtä teemme. Kun siihen lisätään myötätunto ja armollisuus itseä ja muita kohtaan, kuuluminen johonkin tulee sisältäpäin.

Artikkelikuva: Bravers, vasemmalla Sanna Fäldt ja oikealla Sanna Salovuori.