Miten digiperustaidot ovat hallussa Pohjoismaissa? Tuore raportti tuo esille kehityskohtia ja mahdollisuuksia

Nordisk Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) on julkaissut raportin, jossa käsitellään digiperustaitojen osaamisen tasoa Pohjoismaissa. Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa – haasteista mahdollisuuksiksi -raportti tarkastelee pohjoismaista digiosaamista SWOT-analyysin avulla. Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia pohditaan tämänhetkisten hyvien käytäntöjen ja tulevaisuuden kehittämisehdotusten näkökulmasta.

Digitaalisten perustaitojen osaamisen viitekehyksenä käytetään PIAAC-tutkimusta, jossa selvitetään 16–65-vuotiaiden lukutaitoa, numerotaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja tietotekniikan avulla.

Tutkimukseen osallistuneiden Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan tulokset ovat samansuuntaisia ja kansainvälistä keskiarvoa paremmat. Islannin osalta on olemassa luotettavia tilastoja digitaalisista työkaluista ja väestön taidoista käyttää niitä. Hyvistä tuloksista huolimatta suurella joukolla on vakavia perustaitopuutteita.

”Vaikka Pohjoismaat ovat edistyneet huomattavasti perustaitojen saralla, PIAAC-tutkimuksen tulokset osoittavat, että merkittävällä osalla aikuisista ei vieläkään ole perustaitoja, joita he tarvitsevat osallistuakseen yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti ja varmistaakseen toimeentulonsa”, raportissa todetaan.

Pohjoismaat ovat digitaalisuuden kärkimaita. Valtaosalla on pääsy internetiin ja digitaalisia palveluita käytetään paljon. Kuitenkin esimerkiksi ikääntyneet ja työttömät, joilla on heikot perustaidot, ovat vaarassa syrjäytyä. Haaste on, miten kovaa vauhtia digitalisoituvassa yhteiskunnassa saadaan pidettyä kaikki mukana.

Raportin mukaan haasteista huolimatta hyvä asia on se, että digiperustaitojen parantamiseen on paljon mahdollisuuksia. Pohjoismaissa digitaalisen osaamisen kehittäminen on sisällytetty opetussuunnitelmiin kaikilla koulutustasoilla. Lisäksi alueellisilla ja paikallisilla tasoilla digitalisaatiostrategioihin ja -hankkeisiin on sisällytetty väestön digiperustaitojen kehittäminen.

Tutustu raporttiin: Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa – haasteista mahdollisuuksiksi

NVL:n kansallinen verkosto aikuisten perustaitovalmiuksista

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen ohjelma aikuisten oppimisessa sovellettavien toimintatapojen ja käytännön kehittämiseksi pohjoismaissa.

NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordic Network for Adult Learning) vahvistaa yhteistyötä aikuisten oppimisessa välittämällä osaamista ja kokemuksia viidestä pohjoismaasta ja kolmelta itsehallintoalueelta sekä tekemällä toimintaa tunnetuksi koko Pohjolassa ja muualla Euroopassa mm. pohjoismaisten ja kansallisten verkostojen toiminnan kautta. NVL:n kansallinen verkosto aikuisten perustaitovalmiuksista edistää osaamisen levittämistä ja toimintatapojen kehittämistä Suomessa.

TAIKOJA II on kansallisen aikuisten perustaitovalmiuksien verkoston jäsen ja tuo verkoston työhön erityisesti perustaitotutkimuksen näkökulmaa sekä nostaa esille Taito-ohjelman hankkeissa kehitettyjä perustaitoja parantavia malleja.

Teksti: Carolina Rebhan, kuva: NVL