Lukutaito – avain tai hidaste matematiikan tehtävien ymmärtämisessä

 

Lukutaito on kansalaistaito! Lukuviikolla 5.–11.4.2021 nostamme esiin lukemisen arvoisia kirjoituksiamme lähivuosilta. Lue lisää Lukuviikosta. Teksti on julkaistu alun perin 21.4.2020.

”Laajaan lukutaidon käsitteeseen sisältyy perusmatematiikka, jota voidaan kutsua myös arkipäivän matematiikaksi, peruslaskutaidoksi tai numerolukutaidoksi. Tietynlaisia matematiikan taitoja tai numerolukutaitoa tarvitaan jokapäiväisessä toiminnassa, kuten ostoksilla, kauppojen tarjouksia luettaessa, laskuja maksettaessa, aikatauluja, taulukoita, kaavioita tai pakkaus- ja tuoteselosteita tutkittaessa sekä yleisiä tiedotteita tai koulun ja päiväkodin lähettämiä kirjeitä luettaessa.” (lähde: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusmatematiikka-ja-kieliavustajien-kaytto-draft-2.pdf) 

 Lukemisen hitaus – jos olisi kaikki aika ja uskallus maailmassa – tehtävät osattaisiin ratkaista 

Kun kohtaamme matematiikan tehtävän, ensimmäinen ajatus on, että lähdemme ratkaisemaan sitä siltä istumalta. Ensimmäinen tehtävä on kuitenkin lukea tehtävä. Lukea hitaasti, niin että ymmärtää mitä siinä kerrotaan ja kysytään. Usein syyllistytään siihen, että arvataan mitä pitäisi tehdä eikä lueta huolella loppuun. Se, että ymmärtää lukemaansa, on matematiikan tehtävissä tärkeää.  

  

 Tässä tehtävässä yleisin vastaus on 5975 euroa. Tämä ei ole vastaus tähän tehtävään. Mitä luulet, millä vaiheilla vastaus on saatu? Mitkä ovat toteutuneet kustannukset? 

  Uutinen jaossa olleesta virallisesta tiedotteesta. Mikä uutisessa on pielessä? 

 

Lukujen esittämisessä ja tulkinnassa tarvitaan numerolukutaitoa. Pitää ymmärtää suuruus ja osata arvioida esittämäänsä tietoa. Uskallus ajatella tulee tekemisen mukana. Mitä enemmän harjoittelee, sitä enemmän uskoo itseensä. 

Hyvä lukutaito tukee numerolukutaitoa ja antaa aikaa ja uskallusta ajatella. Hyvä lukutaito on yksi avaimista matematiikan osaamiseen ja hyvän minäkuvan kehittymiseen.   

Taikoja hankeperheen hankkeissa tehdään arvokasta työtä matematiikan perustaitoja tukien.