Luku- ja kirjoitustaitoa kansalaistoiminnan kautta

Lukutaito on kansalaistaito! Lukuviikolla 5.–11.4.2021 nostamme esiin lukemisen arvoisia kirjoituksiamme lähivuosilta. Lue lisää Lukuviikosta. Teksti on julkaistu alun perin 22.4.2020.

Kuinka kerron, ja kuinka voin ohjata lukemaan ja kirjoittamaan sellaisia sanoja kuin kaamos, revontulet, pouta tai suojasää henkilöille, joiden kokemusmaailmaan nämä asiat eivät koskaan ole kuuluneet?

Opintokeskukset ovat toteuttaneet jo muutamia vuosia yhdessä jäsenjärjestöjensä ja muiden kansalaistoimijoiden kanssa koulutuksia, joiden tavoitteena on toiminnallisuuden kautta tukea maahan muuttaneiden luku- ja kirjoitustaitoa sekä ohjata syvällisemmin tuntemaan suomalaista kulttuuria.

Mainitut sanat kaamos ja revontulet tulevat ymmärretyiksi esimerkiksi luontovalokuvaajan kuvien kautta ja niiden kirjoitus- ja äännemuodot tulevat tutuiksi ohjaajan taululle kirjoittamina ja osallistujien itsensä kirjoittamina omiin vihkoihinsa. Aiheeseen tutustumista jatketaan mahdollisesti vielä pienryhmässä ajatuksia ja kokemuksia kylmästä, pimeästä, kaamoksesta ja poutasäästä jakaen. Ideana on yhdistää ja toistaa kokemuksia, puhumista, sanoja, lukemista ja kirjoittamista.

Kädentaitoyhdistyksen kanssa voidaan oppia, mitä jokamiehenoikeus tarkoittaa ja millaisia materiaaleja luonnosta voidaan kerätä vaikkapa kransseihin. Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa voidaan käytännössä tutustua ja osallistua erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin. Marttayhdistyksen toimijat voivat ohjata suomalaisten juuresten ja kasvisten käyttöä sekä antaa vinkkejä arjen ja juhlan kattaus- ja tarjoilukulttuurista. Luonnonsuojeluliiton vapaaehtoisten kanssa voidaan linnunpönttöjen valmistamisen yhteydessä oppia lisää luonnosta ja yhdessä tekemisen merkityksestä. Terveyden ja itsehoidon merkitys voi avautua Sydänyhdistysten vapaaehtoisten kanssa paikkakunnan itsehoitopisteisiin tutustumalla.

Osana lukutaitokoulusta opitaan myös arjen taitoja, kuten ruuanlaittoa ja kattausta.

Tähän uusimuotoiseen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen kuuluu myös mahdollisuus suorittaa Arjen kansalaistaidot -osaamismerkkejä. Näitä osaamismerkkejä ovat Osallistuva oppija, Osaava oppija, Paikallistuntija ja Kulttuurituntija. Osaamismerkkien sisältöjä määrittelee Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus (OPH 2017). Arjen kansalaistaitojen osaamismerkkiperhe on tehty osana Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n ja Opintokeskukset ry:n Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut -yhteishanketta (2017–2019). Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oman kokemukseni mukaan oleellista tällaisessa luku- ja kirjoitustaidon ja muun suomen kielen taitojen syventämisessä on toisto: saman asian ja käsitteen toistuminen toiminnallisessa oppimistilanteessa, ääntämisessä ja kirjoittamisessa. Toiminnallinen osallistuminen jättää osallistujaan toisenlaisen ”oppimisjäljen”. Tähän liittyy usein myös onnistumisen tunnetta ja hyväksytyksi tulemisen kokemusta. Osallistuja on saanut omana itsenään, ainutlaatuisena yksilönä, vaikuttaa yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

Kerron mielelläni lisää, kuinka yhdistyksiä ja järjestöjä voidaan aktivoida suomen kielen ja kulttuurin opetukseen!

Osaamismerkeistä voit lukea lisää esimerkiksi tästä.

Lea Lihavainen
asiantuntija, Opintokeskus Sivis
lea.lihavainen (at) ok-sivis.fi