Kysely hanketoimijoille

Hankeperheen jäsenet kertoivat loppuvuodesta tehdyssä kyselyssä tuesta ja koulutuksista, joista olisi eniten hyöytä projektin arjessa. Vastaajista suurin osa oli aloittavista hankkeista.

Yhteiset lähipäivät olivat listan kärjessä. Asioiden yhdessä miettiminen, jakaminen ja muilta oppiminen ja tuen saaminen ovat keskeisiä asiota tukemaan projektissa tekemistä. Asiantuntijaseminaareja myös toivottiin. Syksyllä järjestettävä Vaikuttaja Seminaari on yksi tapahtuma, joka kohtaa tämän toiveen.

Koulutusta haluttiin eniten osaamisen ja kokemusten jakamisessa.  Myös tulosten levittäminen ja juurruttaminen nostettiin esiin.

 

Kaavio: Minkä sisältöisellä koulutuksella hankkeessasi on tarve?

Kyselyyn otetaan oikein mielellään vielä vastauksia tukemaan tulevan vuoden toimintaa.

Linkki kyselyyn

Terveisin

Virpi